Klimaet

  • København vil være verdens første CO2-neutral hovedstad, og kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2- reduktioner
  • Klimatilpasningsplanen viser, hvordan København skal tackle konsekvenserne ved klimaforandringerne.

Naturen

Grønne handlemuligheder i hverdagen

  • Agenda-21 planens aktiviteter skal gøre det lettere for københavnerne at gøre en forskel for miljøet.
  • København er arbejder som Fairtrade By for at øge kendskabet og forbruget af bæredygtige produkter.

Skadedyr

Opfølgning på politikker

  • Københavns Miljøregnskab er kommunens regnskab for miljøet og viser, hvordan det går med miljøindsatsen og miljøtilstanden i København.
     

Affald og renholdelse af byen

Miljøtilsynsplan

Københavns Kommunes tilsynsplan kan du læse, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører miljøtilsyn med byens virksomheder. Planen er en implementering af den nye nationale tilsynsbekendtgørelse fra 22. maj 2013