Plejetilbud Arbejdet Adler

Aflastningspladser i Arbejdet Adlers hus er et tilbud for hjemløse borgere, som efter endt ophold på hospital eller psykiatrisk behandling ikke har en bolig at blive udskrevet til, og som har brug for yderligere omsorg, støtte og pleje før de kan tilbydes en bolig. Derudover henvender tilbuddet sig til hjemløse fra gaden eller herberger, som er blevet akut syge og har et plejebehov (primært somatisk), som gør at de ikke vil kunne rummes i nogle af de eksisterende tilbud til hjemløse.

Aflastningspladserne er tilknyttet hjemmeplejen og er placeret på:

Arbejdet Adlers Hus

Torsgade 61

2200 Københavns N

Åbningstider: Døgnåbent

Henvendelse

Hjemløseenheden:

Griffenfeldsgade 44

2200 København N

Tlf. 33 17 41 22

E- mail: hjemloeseenheden.SCK@sof.kk.dk

Åbnings- og telefontid hver dag fra kl. 10-13.