Plejehjemmet Nybodergården søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun ca. 5 minutters gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger.

Vi søger en social- og sundhedsassistent til aftenvagt pr. 1. september eller efter aftale til en af vores plejeafdelinger i et ambitiøst plejehjem i udvikling – med et stærkt arbejdsfællesskab og fokus på kerneopgaven. Vi stiller høje krav til fortsat faglig og organisatorisk læring og medarbejdernes forpligtelser overfor kerneopgaven og fællesskabet.

Vi værner om værdier som ordentlighed, tillid og et hjemligt miljø, hvor vores beboere har det godt. Beboerne skal opleve selvbestemmelse, livskvalitet, tryghed, frihed og fællesskab i deres hverdagsliv. Vi arbejder med kvalitet og patientsikkerhed gennem forbedringsindsatsen og den lærende organisation.

I 2021 har vi fortsat indsatser indenfor hygiejne, medicin og den sundhedsfaglige dokumentation. Vi har undervisning/temadrøftelser ved vores læge tilknyttet plejehjemmet. Vi har fokus på den gode indflytning, kommunikation og styrket dialog, faglighed og en professionel adfærd.

Nybodergården har en god trivsel, bl.a. på grund af en høj faglighed, et lavt sygefravær, det tværfaglige samarbejde og et godt arbejdsmiljø; hvor vi fremmer sundheden bl.a. gennem træning i arbejdstiden og tilbud om sund mad til personalet.

Nybodergården søger en kollega, der bidrager til at gøre en forskel og gerne med erfaring indenfor området den ældre medicinske patient. Vi byder også nyuddannede hjerteligt velkommen. Vigtigst for os er dine kvalifikationer, kompetencer og din forpligtelse over for kerneopgaven og arbejdsfællesskabet.
Har du interesse for og viden indenfor demens- og/eller hygiejneområdet, vil det være en fordel.

Du vil få en god og veltilrettelagt introduktion hos os.

Som ansat i Nybodergården har du et stort medansvar for kvaliteten af sygeplejen og omsorgen for husets beboere. Du indgår i et tæt fagligt, konstruktivt, respektfuldt, dynamisk og udviklende samarbejde med dine kolleger, husets ledelse og sygeplejersker. Vi har afsæt i Indsatskataloget for sygepleje og arbejder i henhold til din autorisation med stort fokus på opgaveoverdragelse.

Vi søger en kollega, der bidrager kompetent til kvalitet, der medfører beboeroplevet værdi og sammenhæng. Vi forbedrer os kontinuerligt og yder en professionel sundheds- og sygepleje. Vi arbejder med afsæt i København Kommunes politikker og strategier – og bidrager i det nære og samlede sundhedsvæsen gennem en tværfaglig og tværgående indsats med sammenhængende forløb.

Vi arbejder fagligt og refleksivt ud fra triage af beboerne og gennem strukturerede og faste tavlemøder i afdelingerne. Vi forventer, at du kan samarbejde både mono- og tværfagligt i egen vagt og på tværs af vagter gennem beboernes forløb. Vi samarbejder med hjemmesygeplejen og akutteamet i vagterne.

Vi søger en kollega, der tilfører klinisk praksis en høj faglighed via sine kompetencer – indeholdende en forebyggende, reflekterende, rehabiliterende, vejledende og pædagogisk tilgang; idet fagligheden skal ses i relation til beboere og pårørende, andre faggrupper og samarbejdspartnere samt vores elever og studerende. Vi er et klinisk uddannelsessted.

Ansættelsesvilkår
Stillingen som social- og sundhedsassistent er i aftenvagt 28 t./uge i rul 7/7 i lige uger.

Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt efter kvalifikationer.

Hos os forventes det, at du kan varetage den ansvarshavende funktion som social- og sundhedsassistent. Vi introducerer til funktionen.

Kontakt
Du er velkommen at kontakte os for en uformel snak og yderligere informationer. Kontakt vores afdelingssygeplejerske Berit Bregnhoved på 3348 1939 eller mail: JN8G@kk.dk.
Du er også velkommen at besøge vores hjemmeside: http://boligertilaeldre.kk.dk/plejehjem/nybodergarden

Søg via nedenstående link senest ­fredag den 13. august 2021
Samtaler afholdes uge 33 og 34.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.