Pejlemærker for skole og dagtilbud

Skole og dagtilbud i København arbejder ud fra disse politisk vedtagne pejlemærker for pædagogisk kvalitet:

 

Pejlemærker i dagtilbud

 • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle 
 • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
 • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
 • Sammenhæng – også i overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi¬ske praksis

Find pejlemærkerne for dagtilbud her. 

Pejlemærker i folkeskolen

 • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. 
 • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

Find pejlemærker for folkeskolen her