Du er her

Parkering for erhverv

Som erhvervsdrivende kan du i parkeringsbutikken købe licenser og andre parkeringsprodukter, særligt rettet mod erhvervslivet.
Gå til Parkeringsbutikken

Som erhvervsdrivende kan du:

Licenser og periodekort købes gennem Parkeringsbutikken.

  • Sørg for at have dit NemID klar, inden du går til Parkeringsbutikken - det skal bruges for at købe nogle af produkterne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.