Parallelopdrag om Kulbanekvarterets nye Udviklingsplan

Offentliggjort:
09.02.2017, Kl
Frist:
03.03.2017, Kl
Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i Valby, Københavns Kommune, indbyder hermed til parallelopdrag om Kulbanekvarterets nye udviklingsplan.

Opgaven

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret ønsker at udvælge to rådgiverteams, der i en parallel proces skal skabe en udviklingsplan, der omhandler bedre forbindelser og trafikforhold samt byudviklingspotentialer i Kulbanekvarteret. Formålet med parallelopdraget er at få klarlagt usete potentialer samt at bearbejde konkrete nedslag.

Som deltager i parallelopdraget er det jeres opgave at komme med konkrete forslag til en udviklingsplan, der gennem et forbindende helhedsgreb kan skabe et mere sammenhængende kvarter.

Materiale

Annonce med beskrivelse af opgaven, proces og betingelser for deltagelse kan downloades på denne side.
Program for Fremtidens Kulbanekvarter samt Rådgiveraftale vil blive tilsendt de to udvalgte rådgiverteams.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om deltagelse skal sendes til Områdefornyelsen Kulbanekvarteret senest:

Fredag den 03.03.2017, kl. 12.00