Pædagogmedhjælpere til fast weekendarbejde på døgninstitutionen Nærumgård

Nærumgård er en døgninstitution for børn og unge med moderat til svært intellektuelt handicap og autisme spektrum forstyrrelser.

Du får faste weekendvagter hver anden weekend. Derudover vil der være mulighed for ekstratimer i hverdagene.

Kun ansøgere med relevante erfaringer og godt kendskab til målgruppen vil komme i betragtning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mari Høegh på 2940 9082.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 31. maj 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.