Pædagogmedhjælper til udflytterbørnehaven Burlunden

Pædagogmedhjælper til udflytterbørnehave Burlunden med start pr. 1. august 2018. Stillingen er på 37 timer med en ugentlig fridag.   
 
Vi søger en kollega, der   
 • har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer   
 • kan holde sig i det professionelle felt, når du er på arbejde   
 • kan reflektere over din praksis i forhold til at arbejde med nærvær og natur    
 • kan arbejde selvstændigt med børnene, i små grupper  
 • vil arbejde i en teamstruktur   
 • vil arbejde med feedback i forhold til det kollegiale samarbejde    
Vi kan tilbyde   
 • en børnehave, hvor vi har fokus på natur og nærvær   
 • en institution med gode fysiske rammer, stor legeplads, grise, høns og kaniner, bålplads, mooncar-bane, svævebane og skov og strand i gå-afstand  
 • teammøde hver fjerde mandag, hvor vi har hele dagen til at tale børn, udvikling og planlægning af den næste periodes aktiviteter  
 • en børnehave, hvor du kan få stor indflydelse på hverdagen    
 • kollegaer, der vil hinanden/hjælper hinanden  
 • aktive og stabile kollegaer    
 • en børnehave, der arbejder i aldersopdelte teams    
 • kollegaer, hvor vi har fokus på hinandens ressourcer og bruger feedback  
Det er vigtigt, at du kan se mulighederne ved at arbejde i enudflytterbørnehave, og de fordele det har. Vi er en institution med op til 95børn og 18 ansatte. Burlunden deler grund med tre andre institutioner, hvorfordu også skal samarbejde med dem.  
 
Arbejdstiden er mellem 6.45-17.00. Der må påregnes mødevirksomhedudenfor dette tidsrum.    
 
I Burlunden arbejder vi med natur og nærvær. Vi forventer, at du tilstadighed ønsker at opsøge ny viden og vil deltage i kurser/uddannelse indenfor disse værdier.  
 
Yderligere oplysninger  
Ønsker du mere information omkring Burlunden eller vores værdier,læreplaner og pejlemærker, er du velkommen til at kontakte konstitueret leder Jannie Møller på 4031 4287.  
 
Sammen med din ansøgningbeder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 28. juni 2018 
  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.