Pædagogmedhjælper til morgentimerne i CAS 6/Nørrebro Vænge

Vi søger en morgenfrisk og stabil medarbejder til et fire-måneders projekt.

Om stillingen
Du møder kl. 07-10.00. Du hjælper borgere med deres morgenrutiner, fx bad, medicin, morgenmad, følge borgere til bussen ved opgangsdøren osv. Du står for indkøb til etagen, i den nærliggende Fakta eller Netto. 

Stillingen er en projektstilling på 2. sal, der løber over fire måneder, fordelt på 15 timer pr. uge, som udgangspunkt på hverdage.

Den borger, du på sigt skal være tilknyttet, skal du have en god kontakt med, førend du kan støtte ham i hans morgenrutine, og derfor skal du også hjælpe de øvrige borgere således, at det faste og velkendte personale kan støtte omtalte borger. Hvis du har/får en god kontakt med ham, kan du sagtens støtte ham fremadrettet.

Uanset om du kender borgeren eller ej, ser stillingen således ud: 

Om botilbuddet
CAS 6/Nørrebro Vænge er et bosted fordelt på tre etager for 34 voksne udviklingshæmmede borgere. Hver borger har en et-to-værelses lejlighed med eget køkken, eget badeværelse og en-to altaner. På hver etage er der fællesrum med stue og køkken. Organisatorisk er CAS 6 en del af Center for Autisme og Specialpædagogik, som du kan læse mere om på www.centercas.kk.dk

Vores arbejde
Sammen med borgeren arbejder personalet anerkendende, respektfuldt, etisk og struktureret med relationspædagogik som fagligt udgangspunkt. Vi har som mål, at borgeren opnår trivsel og får mulighederne for at udvikle sine kompetencer. Vi arbejder med selvbestemmelsesretten og forsøger at hjælpe borgeren med at tage ansvar for sig selv og eget liv. For at opnå dette, anser vi det som vigtigt, at personalet formår at være vedholdende og tro mod aftaler og beslutninger. 

Borgerens handicap kan resultere i en uhensigtsmæssig adfærd, som kommer til udtryk i selvskadende eller udadreagerende adfærd. I disse situationer, kræves det, at personalet handler hurtigt og efterfølgende kan reflektere over ens egen og borgerens ageren. 

Personlig hygiejne indgår som en fast del af de daglige opgaver.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Vi indhenter straffeattest inden ansættelse.

Mere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Morten Kirkegaard på 2045 2889.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017. 
Samtaler finder sted snarest derefter.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.