Pædagogisk afdelingsleder til Christianshavns Skole

Genopslag
 
Energisk, motiveret og udviklingsorienteret ledelsesteam søger kollega, som kan komplementere os i vores arbejde med realisering af skolens vision og den daglige drift af en levende skole.

Vi er optagede af, at vores ledelsesarbejde centrerer sig omkring elevernes læring, og at vi er i stand til reelt at skabe værdi og vækst i forhold til denne.  
 
Dine primære opgaver vil være
 • afdelingsleder for 0.-2. årgangsteamet og RC/PLC (Ressourcecenter/Pædagogisk Læringscenter) 
 • personaleledelse  
 • at udvikle og understøtte stærke didaktiske fællesskaber bl.a. gennem observation og feedback
 • at bidrage med viden, motivation og energi i en tid, hvor udvikling står højt på dagsordenen og at skabe ro og tryghed blandt børn, forældre og personale i en tid med mange forandringer
 • at understøtte vores vejledere og koordinatorer i deres arbejde  
 • at integrere vores vejledere som en aktiv del af RC/PLC-arbejdet  
 • at bidrage til at fastholde Christianshavns Skole som en attraktiv arbejdsplads  
 • at arbejde vedholdende og systematisk med opfølgning på igangsatte indsatser samt udviklingen af RC/PLC og inkluderende skolekultur
Vi forestiller os, at du
 • har lærerbaggrund, lederuddannelse og ledererfaring  
 • har lyst til at medvirke aktivt til en fortsat udvikling af Christianshavns Skole og kan arbejde i modgang uden at miste motivation og begejstring  
 • har viden om og erfaring med at arbejde systematisk med inkluderende læringsmiljøer  
 • har en stor arbejdskapacitet og er grundig og struktureret  
 • har tydelige kommunikationskompetencer  
 • har solid viden om og erfaring med læring og læreprocesser, og at du kan skabe overblik over ny viden og er i stand til at formidle denne relevant til lærerne
 • at du kan både begejstre og begejstres  
 • kan anvende digitale værktøjer til bl.a. at understøtte udviklingen af skolens evalueringskultur samt øvrige pædagogiske og administrative processer
 • har en tydelig og troværdig fremtoning  
Endvidere forestiller vi os, at du er synlig og handlekraftig samt lyttende og anerkendende i dine samarbejdsrelationer.  
 
Vi tilbyder dig
 • en udviklingsorienteret skole og et velfungerende ledelsesteam, der vægter lethed og godt humør  
 • et engageret og aktivt lærerkollegium  
 • en 3-4 sporet skole fra børnehaveklasse til 9. klasse samt to modtageklasser med ca. 810 elever og 67 medarbejdere  
 • et tæt og positivt forældresamarbejde  
 • et ledelsesteam bestående af skoleleder og tre pædagogiske afdelingsledere, hvoraf den ene har souscheffunktion og økonomiansvar  
Løn- og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen er en overenskomststilling, hvor ansættelse de første tre måneder finder sted på prøve. Er du i forvejen tjenestemandsansat i Københavns Kommune, vil du bevare denne ansættelsesform. Ansættelsesområdet er Københavns Kommune. 
 
Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte skoleleder Anni Green Sandhagen på 2477 0132 eller besøge skolens hjemmeside: www.chr.kk.dk.
Vi ser gerne, at du aflægger os et besøg; venligst ring og aftal nærmere på ovenstående telefonnummer.  
 
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi  straffe- og børneattester.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 1. januar 2019 
Vi forventer at afholde 1. samtale torsdag den 17. januar 2019 og 2. samtale onsdag den 23. januar 2019.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.