To pædagoger til Specialfritidsinstitutionen ved Fensmarkskolen (barselsvikariater)

Vi søger to pædagoger 37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. april 2018 eller snarest derefter. Det ene barselsvikariat har slutdato 15. november 2018. Det andet barselsvikariat kender vi ikke slutdato på.   
  
Fensmarkskolen er en 12 år gammel bydækkende skole under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Fensmarkskolen varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn og unge med gennemgribende psykiske udviklingsforstyrrelser, hvoraf størstedelen er diagnosticeret indenfor autismespektrumforstyrrelser.   
  
Skolen og den tilknyttede KKFO (Københavns Kommunes Fritidsordning) er pædagogisk og administrativt set integreret og fungerer i fælles fysiske rammer.
 
Vi udgør et helhedstilbud, hvor skole og KKFO bindes sammen af elevens individuelle elevplan der omfatter såvel faglige, personlige og fysiske/sensoriske udviklingsmål.
 
I skoledelen samarbejder lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere tværfagligt i teams, og i vores KKFO samarbejder det pædagogiske personale om, at støtte elevernes læring og sætter rammen for aktiviteter af pædagogisk karakter.   
I indeværende skoleår har vi 95 børn og 90 medarbejdere fordelt på indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.   
  
Fensmarkskolen er kendetegnet af stærk faglighed og høj kvalitet i arbejdet med børns livsduelighed – 'læring, trivsel og udvikling'.   
  
På Fensmarkskolen lægger vi vægt på en positiv og anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi alle har et ansvar for at skabe en god skole. En sund trivsel skaber gode vækstbetingelser for læring og udvikling.   
  
Om de ledige stillinger   
Begge vikariater er i vores indskoling, der i år består af fire klasser.   
  
I indskolingen arbejdes ud fra principperne i TEACCH-pædagogikken og med fokus på elevernes faglige, personlige og motoriske udviklingsmål.   
  
De fleste af skolens elever er tilknyttet vores KKFO. Her tilrettelægger pædagogerne hver dag aktiviteter ud fra elevernes individuelle mål og muligheder for deltagelse.   
  
Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde og tilrettelægger undervisningen og dagens aktiviteter ud fra elevernes individuelle fastsatte læringsmål i samarbejde med klassens øvrige personale og skolens ressourcepersoner fra Børnecenter København (BCK).   
  
Vi forventer, at du   
 • er pædagogisk velfunderet   
 • kan sætte konkrete, faglige læringsmål for elever med et lavt kognitivt niveau og arbejde struktureret ud fra disse   
 • har kendskab til og erfaring med arbejdet med børnegruppen   
 • har erfaring med at arbejde med alternativ supplerende kommunikation (iPad, PECS m.m.)   
 • er engageret og har et anerkendende og positivt menneskesyn   
 • er relationsorienteret   
 • kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag   
 • har lyst og energi til at være med til at udvikle og tilrettelægge en hverdag for vores børnegruppe   
 • er tålmodig og rummelig   
 • har gode samarbejdsevner, kan tage ansvar og kan arbejde selvstændigt   
 • er indstillet på at arbejde tværfagligt i et team med øvrige faggrupper   
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med dygtige, engagerede kollegaer, en flok pragtfulde børn, der kræver din fulde tilstedeværelse og et stærkt forældresamarbejde.   
  
Løn   
I overensstemmelse med gældende overenskomst og forhåndsaftaler mellem København Kommune og LFS.   
  
Yderligere oplysninger   
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til kontakte KKFO-leder Birgit Andersen eller afdelingsleder Rikke Agerbæk på 3524 5700. Du kan også læse mere om Fensmarkskolen på www.fensmarkskolen.kk.dk
 
Der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.   
Sammen med din ansøgningbeder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. 
  
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 23. februar 2018
Samtaler afholdes tirsdag 27. februar mellem kl. 10.00 - 13.00.   
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.