Pædagoger til Bo- og Dagtilbuddet Musvågevej

Vil du bruge dit arbejde til at gøre en forskel og samtidig udvikle dine faglige kompetencer?
 
Bo- og dagtilbuddet Musvågevej søger pædagoger til arbejde med borgere, med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og autisme i vores aften- og weekendtilbud.
 
Bo- og dagtilbuddet Musvågevej er et botilbud for 50 borgere og aktivitetstilbud for 43 borgere med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og autisme spektrum forstyrrelser. Der er ansat 90 dygtige medarbejdere, der varetager komplekse social- og sundhedsfaglige opgaver. Medarbejderne understøttes af terapeuter, konsulenter og ledere i et velfungerende samarbejde.

Vi styrker den faglige indsats og har fokus på borgerens selvbestemmelsesret og selvhjulpenhed. Vi søger pædagoger til vores aften- og weekendtilbud, der sammen med de øvrige medarbejdere kan sikre, at indsatsen over for borgerne har høj faglig kvalitet.
 
Aften- og weekendtilbuddet
Hører under aktivitetstilbuddet, som er et tilbud under servicelovens § 104.

I aften- og weekendtilbuddet skaber borgere og medarbejdere resultater ved at arbejde med rammer for social udvikling. Sociale rammer der består af aktiviteter og fælles opgaver og oplevelser. I de rammer kan næsten alt ske, og det gør det faktisk; borgerne bliver mere selvstændige, selvhjulpne og socialt ansvarlige.
 
Det er aktiviteterne, der er fokus på, som fx madlavning, ordne have, keramikværksted m.m. Det er medarbejderne, som faciliterer aktiviteterne, og inddrager borgerne. Inddragelsen kommer til udtryk i såvel praktiske opgaver som i borgermøder og andre aktiviteter.
 
Borgerne har mange ressourcer, som de gerne vil benytte, og det pædagogiske arbejde består derfor primært i at skabe de rammer, der er fordrende for, at borgerne finder ressourcerne frem og bruger dem på noget meningsfuldt.
 
Vi forventer, at du

 • har respekt for borgernes selv- og medbestemmelse
 • er reflektorisk og nysgerrig i arbejdet
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • er initiativrig, kreativ og handlekraftig
 • kan bevare overblikket i pressede situationer
 • er omstillingsparat og evner at have mange bolde i luften. 

Vi tilbyder

 • stor medindflydelse i den daglige opgaveløsning såvel som den mere overordnede plan for tilbuddet
 • foranderlige pædagogiske udfordringer
 • en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og mangfoldighed
 • muligheder for kompetenceudvikling gennem kurser og uddannelse
 • en arbejdsplads, der er i konstant udvikling
 • en arbejdsplads med fokus på trivsel. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. august. Der søges medarbejdere til gennemsnitlig 30 eller 37 timer om ugen. Du skal primært arbejde i aftentimerne og hver anden weekend i dagtimerne. Tilbuddet har åbent alle dage året rundt, det må påregnes at man også skal deltage i ferie for de borgere, som benytter tilbuddet.

Yderligere oplysninger kan findes på http://centercas.kk.dk/artikel/musvaagevej
 
Informationsmøde
Vi opfordrer alle ansøgere til at deltage i vores informationsmøde, for at høre nærmere om Bo- og dagtilbuddet Musvågevej.

Der afholdes informationsmøde onsdag den 6. juni klokken 17.00 til 18.00 på Musvågevej 24, 2400 København NV. Tilmelding til Camilla på ty20@sof.kk.dk
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017
Samtaler finder sted i uge 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.