To pædagoger til 18+ Enheden

Vi søger to handlekraftige pædagoger til 18+ Enheden. Du bliver en del af en organisation i rivende udvikling og en spændende arbejdsplads, med varierende pædagogiske opgaver.

Om os
18+Enheden består af fire kommunale 18+ centre, der arbejder med kriminalitets- og bandetruede unge mellem 18-25 år. 18+ centrenes hovedopgave er aktivt at bidrage til, at målgruppen opnår en hverdag uden kriminalitet. Centrene frekventeres årligt af ca. 350 unge og har en samlet medarbejdergruppe på ca. 20 ansatte.

18+ centrene er en del af Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, og bidrager derfor til overordnede strategiske pejlemærker som øget social mobilitet, øget inddragelse af borgeren, fokus på netværk og familie og samskabelse med ikke-kommunale indsatser.

Vi søger to engagerede pædagoger og arbejdet består primært af relations- og motivationsarbejde, brobygning til relevante samarbejdsparter, samt udvikling af nye aktiviteter/projekter i samspil med kollegaer og brugere af centrene. Som medarbejder vil du blive tilknyttet alle fire 18+ centre og vil indgå i fast vagtplan.

Hvis du finder ovenstående interessant og kan nikke genkendende til nedenstående, så er du lige den pædagog vi mangler.

Du har

  • Pædagogisk uddannelsesbaggrund og/eller anden relevant uddannelse
  • Bred erfaring i at arbejde med udsatte unge
  • Er tillidsvækkende og god til at skabe og opretholde relationer
  • Erfaring med rådgivning og vejledning
  • Har en positiv tilgang til løsning af mangeartede problemstillinger
  • Har gode samarbejdsevner, både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Har fokus på dokumentation af indsatsen
  • Erfaring med oprettelse af projekter og events.

Den primære arbejdstid ligger i aftentimer og weekends. Københavns Kommune, herunder Socialforvaltningen, investerer i attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Vi kan derfor tilbyde diverse personalegoder og kompetenceudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, herunder med lønfastsættelse efter reglerne om Ny Løn.
Tiltrædelse pr. 1. august 2017. Stillingerne er fastansættelser.

Mere information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 18+ koordinator Choukri Iramdane på 2165 2545, eller 18+ leder Bekir Tokmak på 2685 4041.

Din ansættelse er betinget af, at du giver samtykke til rekvisition af straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister, jf. § 22.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 21. maj 2017.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 26 og der indhentes referencer efter samtalerne.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.