Pædagog til vuggestue i Ellepilen

Genopslag
Ellepilen søger en pædagog til vuggestue til fastansættelse i sociale normeringer på et ugentligt timetal af 37 timer.  
Stillingen er til besættelse 1. juli 2018 eller hurtigst muligt.  
 
I Københavns Kommune tildeles sociale normeringer til de daginstitutioner, som har flest af de mest udsatte børn. Sociale normeringer er en ekstra et-årig bevilling, der skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale, sådan at der er mulighed for et kvalitetsløft i de institutioner, der i en periode har en ekstra opgave i forhold til at understøtte udsatte børns chancelighed.  
 
Vi søger medarbejdere, der er parate til at flytte sig efter opgaverne i fald den institution, de er tilknyttet, ikke længere tildeles sociale normeringer.  
 
Ellepilen er en stor institution, der både rummer en lang og spændende historie, hvor tiden aldrig står stille. Fagligheden er i centrum, og næste fokusområde bliver de kommende år at arbejde målrettet med tidlig indsats og chancelighed. Redskabet er KIDS.
 
KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. Formålet med KIDS er at give pædagoger et praktisk redskab til at udvikle kvalitet i dagligdagen. Materialet kan anvendes til selvevaluering, til at tage temperaturen på og udvikle egen pædagogisk praksis, ligesom man også indbyrdes kan observere på tværs af en institution og dermed få et bredere materiale at arbejde med.  
 
Om Ellepilen  
Vi er en stor institution, der både rummer vuggestue og børnehave. Vores børn er i alderen 0-6 år, og vi har åbningstid fra kl. 6.00-18.00, mandag-fredag.  
 
Ellepilen har 81 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser tilknyttet og en personalegruppe på 41 medarbejdere.  
Alle er ansat i fleksibelt arbejde med hver sit arbejdsområde, men man ansættes som en del af en gruppe, hvor ens hverdag kan forandre sig konstant.  
 
Vores fokusområder er at arbejde med mad og økologi, udeliv/naturen, sprogtilegnelse, leg og bevægelse, åbenplan og selvforvaltning i teams.  
 
Til stillingen søger vi en person, der:  
 • er selvstændig og systematisk, har et godt overblik.  
 • stiller faglige krav til sig selv og sine kollegaer.  
 • kan være med til at udvikle og højne den pædagogiske faglighed.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter.  
 • kan arbejde i et miljø, hvor der kan opstå kaos, og kan handle ved at være fleksibel.  
 • er praktisk anlagt.  
 • kan arbejde med it på brugerniveau.  
 • har øje på arbejdsfællesskabet og de faglige principper i klynge VVKA.  
Vi forventer for pædagogstillingen, at du  
 • er uddannet pædagog og er fagligt velfunderet.  
 • har en anerkendende tilgang og kan se sig selv i børnesynet: ”børn gør det godt, når de kan”.  
 • er udviklingsorienteret og ikke er bange for at prøve nye tanker, ideer og initiativer.  
 • har arbejdet med læreplaner, og både mundtligt som skriftligt kan arbejde systematisk.  
 • er beslutningsdygtig og kan tage ansvar i de situationer, hvor der ikke kan skabes konsensus.  
 • kan arbejde på tværs af personalegrupper.  
 • kan indgå i et team, der er i udvikling med positive og inspirerende tanker/ideer – hvor loyalitet og visioner er arbejdsredskaberne.  
 • kan stille undrende spørgsmål til praksis og turde give faglig sparring.  
Du må gerne have interesse for sprog og motorisk udvikling eller bål og bålmad.  
 
Har du yderligere spørgsmål eller er din nysgerrighed vakt, er du velkommen til at ringe eller lave en aftale om at kigge forbi.  
Kontakt pædagogisk leder Carsten Møller på 3617 6615 (kontor), eller 2986 6946 (mobil).  
 
Ansøgningen vedlægges dokumentation, CV og relevante udtalelser.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 27. juni 2018
Samtaler forventes at finde sted kort efter annoncens udløb.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.