Pædagog til specialinstitutionen Valmuen

Center for Rusmiddelbehandling København søger en kompetent og engageret pædagog, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af den højt specialiserede heroinbehandling i Valmuen. Valmuen er specialenhed for lægeordineret heroinbehandling.  
 
Behandlingen med lægeordineret heroin blev iværksat marts 2010. Tilbuddet er placeret i lyse og behagelige lokaler i Københavns nordvestkvarter på Tomsgårdsvej.   
 
Målgruppen for behandling med lægeordineret heroin er mennesker, der trods konventionel substitutionsbehandling fortsat har et misbrug af heroin. En stor del af brugerne har komplekse psykosociale og medicinske problemer.
For at kunne yde effektiv, målrettet og professionel hjælp til disse brugere er der ansat såvel sundhedsfagligt som socialpædagogisk personale. Den tværfaglige personalegruppe består af sygeplejersker, læger og pædagoger.  
 
Behandlingsarbejdet er helhedsorienteret og omfatter stabiliserende medikamentel behandling med heroin og metadon efter sundhedslovens § 142 og psykosocial behandling efter servicelovens § 101.  
 
Kendskab til behandling med lægeordineret heroin er ingen betingelse, da oplæring i specialet finder sted.  
 
Tilbuddet har fire pædagoger ansat. Det pædagogiske personale arbejder, ligesom det sundhedsfaglige personale, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang i forhold til brugernes personlige og sociale udvikling. En stor del af arbejdstiden vil bestå af pædagogisk 
arbejde i tilbuddets café, hvor brugerne har mulighed for at opholde sig hele dagen.  
 
Opgaverne vil blandt andet være  
 • tværfagligt samarbejde til sikring af sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og den psykosociale behandling i tilbuddet  
 • pædagogisk og miljøterapeutisk arbejde i tilbuddets café  
 • kontaktpersonfunktion  
 • behandlingsplaner  
 • rusmiddeledukation  
 • tæt kontakt og koordinering i forhold til eksterne samarbejdspartnere  
 
Vi forventer, at du  
 • har erfaring med tværfaglig og helhedsorienteret rusmiddelbehandling – meget gerne substitutionsbehandling  
 • tager afsæt i en dialogbaseret og anerkendende tilgang i behandlingsarbejdet  
 • kan arbejde struktureret og systematisk   
Flest mulige af følgende kvalifikationer og erfaringer ses gerne  
 • kendskab til og erfaring med den motiverende samtale  
 • kendskab til og erfaring med low arousal  
 • kendskab til og erfaring med behandlingsplaner  
 • erfaring med psykiatri   
Vi tilbyder  
 • et spændende og selvstændigt job med mange alsidige opgaver og inspirerende samarbejde  
 • et dynamisk og udviklingsorienteret tilbud, som du skal bidrage til at udvikle  
 • gode kolleger, faglig sparring og supervision  
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen. Der er weekendvagt hver 3. weekend, og arbejdstiden planlægges inden for Valmuens åbningstid, som er fra kl. 8.00-18.00. Tilbuddet er åbent for behandling alle årets dage.   
 
Løn forhandles i henhold til principperne om ny løn i henhold til gældende overenskomst.   
 
Ansættelse 1. april 2018.
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Cecilie Bachmann på 3045 4603.  
 
Der vil blive indhentet referencer.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 20. februar 2018  
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted først i uge 9.  
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.