Pædagog til Botilbuddet Løvstikkevej

Genopslag
Botilbuddet Løvstikkevej søger pædagog 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. september 2018 eller hurtigst muligt.   
 
Botilbuddet Løvstikkevej er et botilbud for 36 udviklingshæmmede borgere i alderen 32-80 år og er et botilbud under Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS). Borgerne bor i egne lejligheder fordelt på tre etager med 12 boliger på hver. Boligerne er nybyggede, og der er indrettet fællesrum, spiserum og køkken på hver etage. 
 
Borgerne i Botilbuddet Løvstikkevej har stor variation i diagnoser og kognitiv udvikling. Dette stiller store krav til medarbejdernes faglighed og omstillingsevne. Nogle af borgerne kan have udadreagerende adfærd, især verbalt udadreagerende adfærd, der kræver en fast struktur og nogle trygge rammer.  
Indsatsen bygger på størst mulig selvbestemmelse for borgerne, da alle har brug for en empatisk og vedholdende pædagogisk indsats, hvor deres behov imødekommes i et trygt og udviklende miljø.  
 
Der arbejdes i teams og med kontaktpædagogordning. Der er indlagt tid til dokumentation, sådan at den faglige udvikling og den pædagogiske indsats sikres løbende.  
 
Vi søger en pædagog, der 
 • har viden og erfaring fra området, samt evnen til at formidle og omsætte den i praksis  
 • er velbevandret i dokumentationsarbejde og i udarbejdelse af metodebeskrivelser og pædagogiske planer  
 • er dygtig til formidling, både mundtligt og skriftligt  
 • kan udføre alle kontaktpersonopgaver og sikre en god kommunikation med borgere og pårørende  
 • kan arbejde struktureret i forbindelse med borgere med udadreagerende adfærd.  
 • kan samarbejde professionelt og bidrage til et sundt arbejdsmiljø  
 • er robust i et til tider psykisk og fysisk krævende arbejde  
 • kan være medskaber af et udviklende miljø for borgerne  
 • har evnen til at se alle udfordringer som potentielle udviklingsmuligheder
Vi tilbyder  
 • Teamsamarbejde og kollegial sparring  
 • En engageret kollegagruppe  
 • Supervision  
 • Temadage på botilbuddet og på tværs i centret  
 • En organisation i udvikling  
 • Individuelle kurser  
 • Videreuddannelse på diplomniveau  
 • Kontinuerlig faglig udvikling  
 • Visioner for botilbuddet  
 • Fokus på arbejdsmiljøet 
Stillingen er på 37 timer ugentligt og indeholder vekslende arbejdstider dag/aften samt arbejde hver anden weekend.  
 
COS
Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser.
Vi er et stort center med ni botilbud med omkring 380 borgere. Vi har også en specialfysioterapi, svømmehal og enkelte dagtilbud.  
Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne med udgangspunkt i, at den enkelte borger skal opleve højest mulig livskvalitet.  
 
Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed, med fokus på videndeling og udvikling af netværk og arbejdsfællesskaber. COS' indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokalsamfund og frivillige, velfærdsteknologi og digitalisering.  
 
Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk
 
Løn- og ansættelsesforhold   
Løn efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.   
Stillingen er til besættelse fra den 1. september 2018.   
Inden ansættelse vil der blive indhentet referencer samt straffeattest.   
 
Yderligere information   
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Joakim Averhoff på 5196 9500 eller afdelingsleder Peter Vingård Larsen på 2363 7195.    
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 20. juli 2018
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 24. juli 2018.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.