Pædagog eller social- og sundhedsassistent til aflastningsinstitutionen Skovhusene

Brænder du for at give børn og unge med et handicap meningsfulde oplevelser både indenfor og udenfor institutionelle rammer? Ser du muligheder fremfor begrænsninger? Hviler du i dig selv, og kan du arbejde både selvstændigt og i teams?

Så er du måske den pædagog eller social- og sundhedsassistent, vi søger.

Skovhusene er en del af Borgercenter Handicap og er Københavns Kommunes aflastningsinstitution for familier med børn og unge med varig og betydeligt nedsat funktionsevne.

Skovhusene består af tre afdelinger: Skovsneglen, Skovtours og Kvisten. Du bliver ansat i afdelingen Skovsneglen.

Skovsneglen modtager børn mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser. Børnene bor hjemme hos deres forældre og går i specialskole eller børnehave.

Børnene kommer i aflastning i et fast rul, for at give hjemmet en pause til at lade op, da det kan være hårdt arbejde at have et barn med handicap.

Skovsneglen modtager børn med mange forskellige handicaps, nogle er kørestolsbrugere, nogle er fuldt mobile, nogle har sprog, andre anvender alternativ kommunikation, nogle spiser selv, andre skal mades eller er sondeernæret. En skøn broget flok af dejlige børn og unge.

Kvisten er ligesom Skovsneglen en aflastningsafdeling, med målgruppe inden for autismespektret. Skovtours er en matrikelløs afdeling, som laver weekendaflastning.

Dine arbejdstider vil primært være aften og hver anden weekend. Der er også morgen- og dagvagter med tid til det praktiske og administrative arbejde, men de fleste vagter ligger om aftenen. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, om du kan fungere med et sådant arbejdsliv. Du kommer til at arbejde onsdag og torsdag, samt hver 2. weekend i lige uger.

Udover det pædagogiske arbejde med børnene, vil der også være opgaver relateret til børnenes personlige pleje samt praktisk og administrativt arbejde.

Vi søger en kollega, der

  • Har faglighed, overblik og humor som grundstenene i tilgangen til arbejdet.
  • Er i god kontakt med dig selv og kan balancere imellem at være rolig, empatisk, tydelig og troværdig i dit samspil med Skovsneglens børn.
  • Har lyst til at igangsætte aktiviteter for vores børn og unge både i grupper og 1:1. under hensyntagen til deres evner og hvordan de har det på dagen.
  • Er indstillet på både at understøtte barnet i dets daglige aktiviteter og leg men også i forbindelse med personlig pleje, hvor den pædagogiske tilgang også kan bringes i spil.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med målgruppen, men ikke et krav. Vi vil hellere sikre os, at du er den rigtige person til teamet.

Vi tilbyder

  • En flok glade og sjove børn og unge, som giver dig oplevelsen af, at du gør en forskel, og din indsats har betydning for både børn/unge og deres pårørende.
  • En fagligt velfunderet medarbejdergruppe, der brænder for at give børn og unge et godt børne- og ungdomsliv med fokus på livskvalitet og selvstændighed gennem en udviklingsorienteret indsats.
  • En velfungerende medarbejdergruppe med spredning i både alder og køn.
  • Mulighed for at sætte din faglighed i spil på et fast team af kollegaer.
  • En sjov, udfordrende og spændende arbejdsplads med et godt socialt sammenhold, hvor der er rart at være og et godt arbejdsmiljø.

En tillidsfuld ledelse som har kendskab til praksis og fungerer som faglig sparringspartner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 35 timer om ugen.

Tiltrædelse den 1 oktober, men gerne før.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principper om lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet udvidet børne- og straffeattest inden stillingen kan besættes.

Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads

Vil du vide mere
Vil du vide mere om stillingen kan du i uge 28, 29, 30 og 31 ringe til afdelingsleder Susi Jacobsen på 3066 7113, eller i uge 31, 32 og 33 til afdelingssygeplejerske Kristina Nørholm på 2491 2165.

Vi glæder os til at læse dine overvejelser omkring, hvorfor du søger netop hos os, og hvad du vil bidrage med som den nye kollega i teamet.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 22. august 2021
Samtaler forventes afholdt onsdag den 25. august 2021.

Om Borgercenter Handicap
Vores målgruppe er københavnere med betydeligt varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 333 medarbejdere og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2.200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation. Du kan læse om Socialforvaltningen og om Borgercenter Handicaps vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk.