Skoletilbud til børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Amager

Dyvekeskolen (klasserække)
www.dyveke.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Engskolen
www.engskolen.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Frederiksgård Skole
www.frg.kk.dk

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen (klasserække)
www.kildevaeld.kk.dk

 

Efterskoletilbud til unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mulighed for at vælge mellem et 10. klasses forløb på en specialskole i København eller et efterskoleophold på en efterskole. De unge får på efterskolerne mulighed for gradvist at øge selvstændigheden og gøre sig parat til en ungdomsuddannelse. Eleven bor ikke hjemme og tilegner sig praktiske færdigheder til selvstændigt at kunne klare almindelige dagligdags gøremål.

Forældre kan i samarbejde med UU-vejlederen ansøge om nedsat forældrebetaling til efterskoletilbud til børn med særlige behov.

Efterskolerne godkendes løbende. Se den godkendte liste over specialefterskoler. I højre side af hjemmesiden fremgår ”Find din efterskole”, hvorunder ’særlige behov’ og ’ordblinde’ indgår.

Fri Fagskoletilbud til unge med særlige behov

Unge med særlige behov har mulighed for at vælge mellem et 10. klasses forløb på en specialskole i København eller et målrettet kostskole kursus på en fri fagskole. På en fri fagskole udvikler eleverne sine sociale kompetencer og opnår øget selvstændighed. Samtidig rustes eleverne til at begå sig i samfundet og opnår erhvervsrettet og praktisk erfaring, der rækker frem mod forskellige typer beskæftigelse - både i erhvervsliv og foreningsliv.

Eleven bor på skolen og lærer selvstændigt at håndtere almindelige dagligdags gøremål. Fx får alle elever livsstilsundervisning og lærer bl.a. at lave sund og god mad, vaske tøj, styre sin privatøkonomi og at komme op om morgenen. På en fri fagskole kan man også tage hele eller dele af et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. 

Efter konkret og individuel vurdering kan den enkelte skole i særlige tilfælde nedsætte egenbetalingen.

Frie fagskoler er statsgodkendte kostskoler og flere skoler har tilbud til unge med særlige læringsudfordringer. 

Københavns Kommune har aftale med følgende Frie Fagskoler: 

Sorø Husholdningsskole, Vordingborgskolen og Sydfyns Fri Fagskole (tidligere Skårupskolen)

Læs mere om de tre Frie Fagskoler her

Skoletilbud til børn med læse- og stavevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Lykkebo Skole (klasserække)
www.lykkeboskole.kk.dk 

Område Nørrebro-Bispebjerg

Blågård Skole (klasserække)
www.blg.kk.dk

Område Brønshøj-Vanløse

Kirkebjerg Skole (klasserække)
www.kirkebjergskole.kk.dk

Skoletilbud til børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshæmmede

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Amager

Skolen ved Sundet - Friluftsskolen (klasserække for bevægelseshæmmede) 
www.svs.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Strandparkskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.strandparkskolen.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Fensmarkskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.fensmarkskolen.kk.dk

Område Indre by-Østerbro

Øresundsskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.oeresundsskolen.kk.dk

Skolen i Ryparken (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)  
www.sir.kk.dk

 

 

Skoletilbud til børn med tale- og hørevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Nyboder skole (klasserække for børn med sprog- og talevanskeligheder) 
www.nyboderskole.kk.dk

Langelinieskolen (SPK) (klasserække for døve og tunghøre børn)
www.langelinieskolen.kk.dk

Skoletilbud til børn med autisme og ADHD

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen 
www.kildevaeld.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Lundehusskolen (klasserække for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme)
www.lundehus.kk.dk

Frederiksgård Skole
www.frg.kk.dk

Skolen i Charlottegården (skole for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD)) og  gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme)
www.cha.kk.dk

Område Brønshøj-Vanløse

Kirkebjerg Skole (klasserække)
www.kirkebjergskole.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Frejaskolen (skole for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme/aspergers syndrom)
www.frejaskolen.kk.dk

 
Område Amager
 
Skolen i Peter Vedels Gade (skole for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme) 
www.petervedelsgade.kk.dk

 

Skoletilbud til sårbare unge

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre By/Østerbro

Hafniaskolen

www.hafniaskolen.kk.dk