Skoler med særlige skoletilbud

Skoletilbud til børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Amager

Dyvekeskolen (klasserække)
www.dyveke.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Engskolen
www.engskolen.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Frederiksgård Skole
www.frg.kk.dk

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen (klasserække)
www.kildevaeld.kk.dk

 

Skoletilbud til børn med læse- og stavevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Lykkebo Skole (klasserække)
www.lykkeboskole.kk.dk 

Område Nørrebro-Bispebjerg

Blågård Skole (klasserække)
www.blg.kk.dk

Område Brønshøj-Vanløse

Kirkebjerg Skole (klasserække)
www.kirkebjergskole.kk.dk

Skoletilbud til børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshæmmede

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Amager

Skolen ved Sundet - Friluftsskolen (klasserække for bevægelseshæmmede) 
www.svs.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Strandparkskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.strandparkskolen.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Fensmarkskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.fensmarkskolen.kk.dk

Område Indre by-Østerbro

Øresundsskolen (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)
www.oeresundsskolen.kk.dk

Skolen i Ryparken (skole for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)  
www.sir.kk.dk

 

 

Skoletilbud til børn med tale- og hørevanskeligheder

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Nyboder skole (klasserække for børn med sprog- og talevanskeligheder) 
www.nyboderskole.kk.dk

Langelinieskolen (SPK) (klasserække for døve og tunghøre børn)
www.langelinieskolen.kk.dk

Skoletilbud til børn med autisme og ADHD

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre by-Østerbro

Kildevældsskolen 
www.kildevaeld.kk.dk

Område Nørrebro-Bispebjerg

Lundehusskolen (klasserække for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme)
www.lundehus.kk.dk

Frederiksgård Skole
www.frg.kk.dk

Skolen i Charlottegården (skole for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD)) og  gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme)
www.cha.kk.dk

Område Brønshøj-Vanløse

Kirkebjerg Skole (klasserække)
www.kirkebjergskole.kk.dk

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Frejaskolen (skole for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme/aspergers syndrom)
www.frejaskolen.kk.dk

 
Område Amager
 
Skolen i Peter Vedels Gade (skole for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - autisme) 
www.petervedelsgade.kk.dk

 

Skoletilbud til sårbare unge

Nedenfor kan du finde links til skolernes hjemmesider med kontaktoplysninger.

Område Indre By/Østerbro

Hafniaskolen

www.hafniaskolen.kk.dk