Områdefornyelse Sundby

Puljen Kultur der forbinder

Puljen støtter kunst og kulturelle begivenheder, der skaber sammenhæng på tværs af området. Puljen støtter lokale initiativer, der aktiverer og forbinder Sundby og styrker områdets identitet og fællesskab.

Retningslinjer for puljen Kultur der forbinder.

Puljen Mødesteder og særlige genveje

Puljen skal fremme etableringen af grønne og attraktive mødesteder på veje, fortove og gadehjørner, hvor børn, unge og voksne kan mødes og opholde sig. Derudover skal puljen fremme etableringen af synlige genveje, der kan binde kvarteret bedre sammen.

Retningslinjer for puljen Nye mødesteder og særlige genveje.

Søg en pulje

Ansøgningsskema til Områdefornyelsen Sundbys puljer (pdf)
OBS: Du skal downloade filen og gemme den på din pc, inden du begynder at udfylde den, ellers har du ikke mulighed for at gemme eller printe det du udfylder i dokumentet

Områdefornyelse Sydhavnen

Mini Dollars og Sydhavns Dollars er puljer, hvor borgere og projektmagere kan søge om økonomisk støtte til sociale og kulturelle initiativer i Sydhavnen. Puljerne henvender sig til enkelt personer, foreninger, institutioner og andre projektmagere med ambitiøse og nytænkende ideer samt et stærkt engagement i bydelen. Der kan søges støtte til alle slags projekter og arrangementer med forskellige temaer.

Hent ansøgningsskema til Sydhavns Dollars Puljen og Mini Dollars Puljen
OBS: Du skal downloade filen og gemme den på din pc, inden du begynder at udfylde den, ellers har du ikke mulighed for at gemme eller printe det du udfylder i dokumentet

Områdefornyelse Nordvest

Områdefornyelse Nordvest omfatter knap 16.000 borgere og er en helhedsorienteret indsats som løber fra 2016-2021.

Områdefornyelsens fokuserer på at etablere nye mødesteder, bedre forbindelser og et endnu stærkere fællesskab, som samler kvarteret og styrker dets sammenhængskraft. Hvis du har idéer til, hvordan man kan understøtte fællesskaber i området eller skabe nye mødesteder, så søg en af områdefornyelsens puljer.

Fællesskabspuljen og mødestedspuljen

Læs mere om Områdefornyelse Nordvest

 

Områdefornyelse Kulbanekvarteret

Puljen Kulbanefællesskaber

Er en pulje, som primært er rettet mod beboere, foreninger og organisationer i eller med tilknytning til Kulbanekvarteret. Fokus for puljen er sociale og kulturelle initiativer, som er forankret i Kulbanekvarteret og som involverer, engagerer og inspirerer kvarterets beboere.

Kulbanefællesskabspuljen

Læs mere om Områdefornyelse Kulbanekvarteret