Oversigt over krisecentre

Den Åbne Dør er et lille krisecenter for kvinder og deres børn på Vesterbro.
Egmontgården er et krisecenter for voldsramte kvinder (§ 109) og udsatte familier (§ 110)
Garvergården er et krisecenter i København som modtager både kvinder, mænd, med og uden børn, samt hele familier.
Klostermosegård er et krisecenter rettet mod kvinder, der er i krise som følge af vold eller trusler om vold (§ 109)