Arbejde og ledighed

Kontanthjælp og andre økonomiske ydelser 

Skriv til Ydelsesservice, hvis dit spørgsmål om en økonomisk ydelse, eller skal du sende dokumentation til os (eks. lønseddel)

Kurser og uddannelse

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til kurser eller uddannelser for ledige.

Løntilskud og praktik

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til offentligt eller privat løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og nytteindsats.

Regler for job med særlig støtte

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til reglerne for fleksjob, revalidering, ressourceforløb, førtidspension, handicap og job.

Regler og rettigheder som ledig

Skriv til jobcentret, hvis du har spørgsmål til din ret og pligt som ledig. 

Bolig

Affald

Skriv hvis du har overordnede spørgsmål til affald og genbrugsordninger. Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendoms affald skal du bruge selvbetjeningsløsningen kk.dk/affald

Ejendomsskat og lån til beboerindskud

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om ejendomsskat eller lån til beboerindskud.

Plejehjem

Skriv, hvis du har spørgsmål om kommunens plejehjem.

Støj- og lugtgener

Skriv hvis du vil klage, stille spørgsmål eller ansøge om tilladelse på miljø- og naturområdet, både i forhold til luft, lugt, støj, affald (ikke afhentning), jord eller vand.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Skriv om støtte til høje boligudgifter, hvis du opfylder bestemte krav.

Særlige botilbud

Skriv om botilbud til børn og voksne, der har behov for en særlig eller midlertidig bolig, herunder botilbud til borgere med handicap, herberger, krisecentre og hjemmevejleding.

Uenighed mellem lejer og udlejer

Skriv til Husleje-, Beboerklage- og Ankenævn, hvis du vil klage til Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Ankenævnet ved uenighed mellem lejer og udlejer.

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen

Skriv til 'Borgerrepræsentationen' hvis du har spørgsmål omkring Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget eller Beredskabskommissionen.

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Borgerservice (flytning, pas, kørekort, sundhedskort, adresse mv.)

Adresse, cpr og flytning

Skriv til Folkeregisteret, hvis du har spørgsmål om flytning, adresse, cpr-nummer m.m. eller ønsker at afmelde folk fra din adresse.

Bryllup og vielse

Skriv til Rådhusoplysningen, hvis du har spørgsmål om vielse og bryllup.

Gæld og opkrævning

Skriv til Betaling og Kontrol, hvis du har spørgsmål om gæld til kommunen, herunder betalingsordning, rykkere og gældsvejledning.

Lægeskift og sundhedskort (gult sygesikringsbevis)

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål til lægeskift og sundhedskort (sygesikring).

Pas og kørekort

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om pas og kørekort.

Tillæg til borgere over 65 år

Skriv til Borgerservice, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg eller personligt tillæg til borgere over 65 år.

Øvrig post til Borgerservice

Skriv til Borgerservice, hvis du har andre spørgsmål af personlig karakter.

Byggeri

BBR og tomme boliger

Skriv, hvis du har spørgsmål eller rettelser til din ejendom (ændringer til Bygnings- og Boligregistret - BBR)

Byggeri

Skriv, hvis du har generelle spørgsmål til byggesag, -klage, -aktindsigt eller -sagsforløb.

Familiesammenføring

Familiesammenføring

Skriv, hvis du har spørgsmål om familiesammenføring, sikkerhedsstillelse m.v.

Forvaltninger

Beskæftigelse og Integration - Jobcenter

Skriv om hjælp til jobsøgning til ledige og sygemeldte borgere. Find ud af hvilket center, du hører til på kk.dk/jobcenter.

Beskæftigelse og Integration - Ydelsesservice

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og sygedagpenge.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud for børn og unge.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis du har spørgsmål om borgerservice eller kultur- og fritidsaktiviteter mv.

Socialforvaltningen

Skriv til Socialforvaltningen, hvis du lever med sociale problemer, sindslidelser, handicap, misbrug eller hjemløshed.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvis du har spørgsmål til sundhedstilbud til alle københavnere og til ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år. 

Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv til Teknik og Miljøforvaltningen, hvis du har spørgsmål til bl.a. tilladelser til udendørsarrangementer, byggeri, gravearbejde, støj i byen, parkeringsforhold og grønne områder.

Økonomiforvaltningen

Skriv til Økonomiforvaltningen, hvis du har spørgsmål til kommunens økonomi, HR-politik, byplanlægning, administration, ejendomsadministration el. byggeri.

Klager og aktindsigt

Aktindsigt hos forvaltninger

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge aktindsigt hos. Hvis du ikke kender forvaltningen, kan du finde centre under "Forvaltninger".

Klager til Borgerrådgiveren

Skriv til Borgerrådgiveren hvis du er utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig.

Klager til forvaltningerne

Skriv til den forvaltning, du ønsker at søge at klage til. Hvis du ikke kender forvaltningen, kan du finde centre under "Forvaltninger".

Kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter

Skriv til Kultur- og Fritidsforvaltningen om biblioteker, kulturtilskud, projektstøtte, lokaleudlån, foreninger, aftenskoler og folkeoplysende aktiviteter. 

Pasning og skole

Børn og unge med særlige behov

Skriv, hvis du har spørgsmål om basispladser, specialinstitutioner, specialskoler, specialfritidshjem eller specialklubber.

Pasning

Skriv, hvis du har spørgsmål om pasning og fritidstilbud. Vil du skrive dit barn op til pasning skal det ske på kk.dk/pasning

Skole

Skriv, hvis du har spørgsmål om skolevalg og skolegang. Du kan læse om skolestart og indskrivning på kk.dk/Skole

Sprog og integration

Skriv, hvis du har spørgsmål om modersmålsundervisning, sprogstimulering, integrationsindsatser og dansk som andetsprog for børn 0-18 år.

Personlig hjælp og støtte

Akut brug for hjælp

Skriv, hvis du har spørgsmål om akutte sociale -, personlige - eller familiemæssige problemer.

Handicap

Skriv om spørgsmål, hvis du eller dit barn lever med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hjemmepleje - Borgere over 65 år

Tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere over 65 år.

Hjemmepleje - Borgere under 65 år

Tilbud om praktisk hjælp og støtte til borgere under 65 år.

Hjælpemidler

Støtte- og aktivitetstilbud

Støtte- og aktivitetstilbud til borgere med sindslidelse eller handicap, socialt udsatte og hjemløse.

Støtte til børn, unge og familier

Skriv, hvis du har spørgsmål til social støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen.

Særlig økonomisk støtte

Sundhed

Børneovervægt

Skriv, hvis du har spørgsmål om børn og unge med svær overvægt.

Rygestop

Skriv, hvis du har spørgsmål til rygestoptilbud.

Stress

Skriv, hvis du har spørgsmål til mulighederne for stressforløb.

Sundhedsplejen

Skriv her, hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsplejen. Hvis du skal kontakte din sundhedsplejerske direkte, så find info på sundhedsplejens hjemmeside.

Tandpleje for børn og unge

Henvendelse besvares indenfor 10 hverdage. For akut henvendelse, ring da til barnets tandklinik.

Tandpleje for voksne

Skriv her med spørgsmål til den kommunale tandpleje.

Sygdom

Genoptræning

Skriv her, hvis du har spørgsmål til genoptræning fx efter en ulykke eller et sygdomsforløb.

Hjælp til begravelse

Skriv hvis du har spørgsmål om dit gravsted eller har spørgsmål om en bisættelse / begravelse.

KOL og hjerte-kar-sygdom

Skriv til Sundhedshusene fx om særlige forløb til dig med KOL eller hjerte-kar-sygdom.

Misbrug af alkohol og stoffer

Skriv og få gratis og professionel hjælp til at ændre alkohol- og stofvaner. Helt anonymt.

Psykisk sygdom

Skriv her med spørgsmål fx om vores socialpsykiatriske tilbud til borgere med psykiske sygdomme.

Spørgsmål om sygemelding fra job eller som ledig

Skriv til jobcentret, hvis har spørgsmål om at være sygemeldt.

Sygedagpenge

Skriv til Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål om sygemelding og sygedagpenge.

Trafik, veje og parkering

Gravetilladelser og råden over vej

Hvis du ønsker oplysninger om vejarbejder og containeropstillinger kan du finde dem på københavnerkortet. Hvis du ønsker flere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Parkering

Skriv hvis du har generelle spørgsmål til parkering og parkeringsforhold.
Hvis du skal søge om parkeringslicens eller klage over en afgift skal du bruge selvbetjeningsløsningen Parkeringsbutikken.

Renhold og snerydning

Skriv hvis du har spørgsmål til renholdelse af byens rum, fortovsordning eller glemte cykler. Snerydningsansvar hos dig, snerydningsansvaret hos kommunen, saltning eller snerydningsprioriteter.

Uheld på offentlig vej

Skriv, hvis du eller dine ting er kommet til skade på en offentlig vej pga. eksempelvis huller i vejen. Her udfylder du din skadesanmeldelse.

Vejmyndighed

Skriv, hvis din vej skal repareres eller forbedres med f.eks. vejbump, ny opstribning, parkeringsbåse eller mere grønt? Læs mere på kk.dk/veje.

Virksomheder