Organisation

Børne- og Ungdomsforvaltningen er organiseret i direktion, fem områder, tre centre og tre sekretariater. 

Direktion

Områder

Centre

Sekretariater