Genbrugsstationer

I kan i gå sammen med andre virksomheder i samme ejendom, eller I kan vælge selv at køre genanvendeligt affald eller farligt affald til genbrugsstationen. Vælger I at aflevere affaldet på genbrugsstationen skal I tilmelde jer en virksomhedsordning. Læs mere om virksomhedsordningen på ARC´s hjemmeside.

Ejendommens ordninger

Ligger din virksomhed i en blandet erhvervs- og boligejendom, kan I lave aftale med ejendommens repræsentant om at bruge de kommunale affaldsbeholdere i ejendommen til genanvendeligt affald og restaffald. Mængden for hver enkelt af de genanvendelige fraktioner må dog ikke være større, end hvad der svarer til en almindelig husholdning.

Kommunal ordning for klinisk risikoaffald

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald i Københavns Kommune skal være med i den kommunale afhentningsordning. Hvor ofte vi skal hente affaldet aftaler I med os ved tilmeldingen, dog skal det kliniske affald afhentet mindst en gang om året.

Ordningen omfatter også levering af beholdere samt afhentning af kemikalieaffald fra små producenter som fx. tandlæger, læger og tatovører.

Læs mere om tilmelding til ordningen, priser mv.

Private transportører

Større mængder affald kan med fordel blive hentet af et privat firma. Med et privat firma kan I finde en individuel løsning, der passer til jeres affaldsmængde og -type. I kan også gå sammen med andre virksomheder i samme ejendom om en afhentningsordning.

I kan enten vælge en indsamlingsvirksomhed eller en transportør til at hente jeres affald:

En indsamler er godkendt og registreret hos Energistyrelsen. De sørger for, at affaldet bliver afhentet, indberettet og leveret til et godkendt behandlingsanlæg. Du kan finde godkendte indsamlere på Energistyrelsens hjemmeside.

En transportør er registreret hos Energistyrelsen, og sørger for at afhente og transportere dit affald. Du har selv ansvar for at affaldet bliver indberettet til affaldsdatasystemet. Du kan finde registrerede transportører i Energistyrelsens affaldsregister.

Transportdokumenter, anmeldelser og EAK-koder