Ulrik Kohl (Ø)

Ordførertale

Ulrik Kohl (EL), ordfører for borgerrettigheder

På kommunens budget er der en ganske lille post med stor betydning. Det er måske for meget at sige, at lokummet brænder lige nu, men der er kraftig røg fra toiletfaciliteterne og hvis ikke vi håndterer problemet nu, så bryder det i brand. Uundgåeligt.

Det handler om Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren er kommunens ombudsmand, en mulighed for de tusinder af københavnere, som oplever, at de bliver klemt i systemet, at de måske bliver uretfærdigt behandlet eller ikke får svar på deres henvendelser. De kan gå til Borgerrådgiveren, som så vurderer sagen nøgternt og kan følge op, når noget er gået galt.

Borgerrådgiveren vejleder forvaltningerne om, hvordan man får bugt med de fejl og mangler, der nødvendigvis opstår i en gigantisk organisation som Københavns kommune. Borgerrådgiveren er lissom Yoda, den lille grønne mand med de store ører i Star Wars, som kommer med kloge råd om hvordan kommunen kan fremme den gode kraft.

Her for et par dage siden fyldte Borgerrådgiveren 10 år. Hvis vi ser på status i det forgangne år, så var der 12 ansatte til at tage imod klager fra borgerne. Mængden af klager har været stigende, 45% i 2013. Bemandingen hos Borgerrådgiveren er derimod faldende, allerede om 8 år vil bemandingen være nede på 7, altså næsten en halvering af staben. Flere klager, færre til at tage sig af dem og færre til at forebygge klagerne gennem god rådgivning af forvaltningerne. Det er problemet.

Der er flere årsager til problemet, én af dem er effektiviseringskataloget, som hvert år skærer en lille skive af Borgerrådgiverens benede krop. Der er nemlig ikke meget fedt at skære af, når mere end 93% af budgettet går til løn og husleje.

I Enhedslisten vil vi gerne invitere de øvrige partier her på rådhuset til at samarbejde om at finde de beskedne midler, der skal til for at sikre Borgerrådgiveren som et sikkerhedsnet under dem, der bliver klemt i systemet og som en rådgiver for kommunen, der forebygger fejl og forkert behandling.

Det, vi efterlyser opbakning til, er at styrke Borgerrådgiverens rolle med at skabe læring i forvaltningerne og den målrettede indsats, som går ud på, at når en københavner henvender sig med en sag, så griber Borgerrådgiveren bolden i luften, banker på hos forvaltningen og finder i fællesskab en løsning på henvendelsen INDEN det bliver til en klage.

Vi synes i hvert fald at det vil være en ganske rimelig investering i retssikkerhed og i værdighed og god behandling af københavnerne.