Hvordan tilmelder jeg mig?

Hver skole i København har tilknyttede fritidshjem/KKFO'er. Du kan give op til to ønsker om bestemte fritidshjem, som er tilknyttet den skole, hvor dit barn skal starte. Du kan tilmelde dit barn til fritidshjem/KKFO samtidig med, at du indskriver dit barn til skole.Ved senere skolestart eller ved skoleskift skal du kontakte Pladsanvisningen. 

Pasningsgaranti

I Københavns Kommune er der pladsgaranti på fritidshjemspladser. Det betyder, at alle børn i børnehaveklasse og 1. -3. klasse tilbydes en fritidshjemsplads, der er tilknyttet den skole, hvor dit barn skal starte. Pladsanvisningen sender et tilbud om plads til dig i perioden primo april til ultimo juni.

Anvisningsregler

Børn fra samme klasse får ofte anvist samme fritidshjem/KKFO. Vi vil altid forsøge at tage hensyn til forældres ønsker om fritidshjem/KKFO, men anvisning af børn sker også ud fra følgende kriterier:

  • Et skolesøgende barn, der af hensyn til behovet for kontinuitet i dagligdagen og samvær med kammerater efter skoletid har behov for en plads i et fritidshjem/KKFO sammen med sine klassekammerater
  • Ved anvisning af mindre grupper af børn fra samme klasse til samme fritidshjem/KKFO tages hensyn til hensigtsmæssig kønsfordeling - fx, at en pige ikke isoleres i en drengegruppe eller omvendt
  • Søskende indskrives på samme fritidshjem/KKFO
  • Børn, der henvises fra en anden myndighed eller fra speciallæge til fritidshjem/KKFO
  • Børn, der af andre sociale eller pædagogiske grunde har behov for en plads i et fritidshjem/KKFO

Overflytning

Det er muligt at flytte fra ét fritidshjem/KKFO til et andet fritidshjem/KKFO. Hvis du ønsker dit barn skal skifte fritidshjem/KKFO, skal du kontakte Pladsanvisningen. 

Hvad koster det?

De gældende takster for fritidshjem kan ses på denne side.

Søskendehensyn

Der er søskendehensyn, når du opskriver til fritidshjem. Det betyder, at søskende placeres på samme fritidshjem/KKFO.

Flytning til Københavns Kommune

Københavns Kommune har et antal af reserverede pladser, der er forbeholdt tilflyttere til Københavns Kommune. Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret. 

Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Københavns Kommune på et senere tidspunkt (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du dog skrive dit barn på venteliste, allerede når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for flytningen. 

Du kan også vælge at skrive dit barn på venteliste efter de almindelige regler. Pladsanvisningen kan i den forbindelse fortælle dig, hvilke institutioner der har de korteste ventelister. 

Har dit barn alderen til at skulle i børnehave, vil han eller hun blive skrevet op på ventelisten med sin alder som anciennitet. Børnehavebarnet skal være sikret plads et sted i kommunen indenfor 3 måneder efter opskrivning.

Flytning internt i Københavns Kommune

Hvis du flytter internt i kommunen skal der være mere end 4 kilometer mellem din nye bopæl og din gamle bopæl før du kan blive skrevet op til en af de reserverede pladser. Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede pladser er til de enkelte institutioner. 

Flytning fra Københavns Kommune
Dit barn ret til at beholde pladsen i Københavns Kommune, selvom du flytter fra kommunen. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig. Hvis du vælger at sige dagtilbuddet op, har du en måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i en måned.

Åbningstider

Du kan se åbningstider på de enkelte fritidshjem/KKFO på institutionernes hjemmeside. Links til hjemmesiderne findes på kortet over skoler med tilknyttede fritidshjem/KKFO.