Ejendomsoplysninger

Ved ejendomssalg, tvangsauktion og lignende kan du få brug for ejendomsoplysninger

Ejendomsoplysninger kan du indhente via www.ejendomsdatarapport.dk.

 

BBR og blanketter

Det er dig som ejer, der har ansvar for at vedligeholde BBR registret med korrekte oplysninger. Læs mere om, hvad du som ejer skal indberette til BBR

Har du rettelser til din ejendom kan de sendes til bbr@tmf.kk.dk

Hvis du skal ansøge om byggearbejde kan du få brug for BBR blanketter til ansøgningen

OIS - Den offentlige informationsServer er din genvej til ejendomsdata i hele landet,
hvor du kan hente en BBR meddelelse med fuld juridisk gyldighed

På Bygnings- og Boligregistrets hjemmeside kan du læse mere om BBR

Matrikulære ændringer

Københavns kommune foretager ikke længere matrikulære ændringer og opdeling i ejerlejligheder, men vi varetager stadig udstykningskontrollen.

Læs mere om matrikulære ændringer i Københavns kommune.

Lokalplaner

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom.

Lokalplanen kan bestemme:

  • hvad området og bygningerne skal bruges til
  • hvor og hvordan, der skal bygges nyt
  • hvilke bygninger, der skal bevares
  • hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Læs mere om lokalplaner

Tomme boliger

Hvis du som ejer eller borger vil anmelde en tom bolig, kan du læse mere om reglerne samt om bopælspligt her

Servitutter og deklarationer

En servitut eller en deklaration, er et dokument knyttet til en fast ejendom, som begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen.

 På den digitale tinglysnings hjemmeside kan du få oplyst, om der er gældende servitutter på din ejendom.

 Læs mere om tinglysning og servitutter

Adresser

Alle ejendomme i København er tilknyttet en adresse som kommunen tildeler.

Læs mere om adressetildeling

Ny registrering af erhvervsejendomme i BBR

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47. Du kan læse mere hos Skat via linket herunder.

Skat.dk/BBR