Hvornår træder adressen i kraft

Det står på afgørelsen hvornår adressen træder i kraft, som regel den dag afgørelsen er dateret.
Hvis du ønsker det kan der aftales en anden dato.
Vi giver besked til folkeregistret, TDC, HOFOR, DONG, Københavns Brandvæsen og Eniro ved tildeling og ændring af adresser i Københavns kommune

Hvor lang er sagsbehandlingstiden

Vores mål for sagsbehandling af ukomplicerede sager er 10 arbejdsdage

Hvem har ansvaret for husnummerskiltning

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer til den adresse, kommunen har fastsat og registreret.
Synlige og korrekte adresser er praktiske i det daglige, men uundværlige hvis ulykken er ude, og ambulance, politi og brandvæsen hurtigt skal finde frem.

I Københavns kommune har vi nogle særlige bestemmelser for husnummerskiltning - se link i højrespalten.

I folderen "Synlige adresser - Danmarks vigtigste vejviser" fra Erhvervs- og Boligstyrelsen kan du finde generelle råd om hvordan dit husnummerskilt bør sidde, hvordan en korrekt adresse ser ud, og hvordan du kan undersøge kommunens registrering af din adresse - se link i højrespalten.

Hvordan kan jeg få en ny adresse

Du kan få brug for adresser, husnumre, side- og etagebetegnelser i forbindelse med:

  • Nybyggeri
  • Ombygninger
  • Sammenlægning af boliger
  • Ændrede adgangsforhold til f.eks. en hjørnegrund
  • Opdeling / indretning af erhvervsenheder
  • behov for flere indgange
  • fejl og mangler 

 

I forbindelse med byggesagsbehandling sker der en automatisk behandling af adresserne

Ansøgning sendes til adresser@tmf.kk.dk og skal indeholde:

  • Kort beskrivelse af hvorfor du ønsker adresseændring
  • Skitse eller kort med tydelig markering af indgangen der ønskes adresse til - brug fx Københavnerkortet
  • Navn, tlf. nr. og meget gerne mailadresse på ansøger

Hvad skal vejen hedde

Det er vejnavnenævnet, der indstiller forslag til nye vejnavne til Teknik- og Miljøudvalget