"Det Røde Hav" og berømte døde

Afdeling A på Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegårds er nok først og fremmest kendt for den særlige afdeling A, der siden 1932 har været forbeholdt såkaldt fortjenstfulde personer - dvs. folk, der på en eller anden måde har gjort en særlig indsats i det danske samfund. Bl.a. polarforskeren Knud Rasmussen og statsministrene Thorvald Stauning, Jens Otto Krag og Anker Jørgensen er begravet på afdelingen, der ligger smukt omkring en sø. Man skal, modsat hvad mange tror, ikke have rød partibog for at ligge på afdeling A. Der er dog en klar overvægt af arbejderklassens ledende politikere, hvorfor søen da også i folkemunde kaldes Det Røde Hav.

Find en historisk grav
Brochuren om Vestre Kirkegård fortæller om stedets historie, specielle gravstedsafdelinger, kulturhistoriske værdier samt flora og fauna. Brochuren rummer også et detaljeret kort over kirkegården med 125 kunstnerisk interessante monumenter og/eller fortjenstfulde personers gravsteder, f.eks. Thorvald Staunings, Herman Bangs og Tove Ditlevsens. Kortet viser desuden vej til 50 af kirkegårdens særligt interessante træer og vækster. Download brochuren om Vestre Kirkegård her.

Se film om 12 spændende gravsteder på Vestre Kirkegård

Rutekort over digital rundvisning på Vestre Kirkegård

Vi har udvalgt 12 kulturhistoriske gravsteder på Vestre Kirkegård med en spændende historie. Se gravstederne og få historierne om dem her.

Kunst på kirkegården

Vestre Kirkegårds hovedindgang

Billedhuggeren Svend Rathsack (1885-1941) har skabt gavludsmykningen til Vestre Kirkegårds indgangsportal (billedet ovenfor). Kvindeskulpturen, kaldet 'Moder Jord', er doneret af Københavns Kommunes Kunstfond og opsat 1929.

Bronzeskulpturen lige inden for hovedindgang hedder 'En falden'. Den er skabt af billedhugger og keramiker Arne Bang (1901-83) til minde om de danske soldater, der faldt 9. april 1940. Skulpturen er skænket af Justitsråd Eibeschütz og Hustrus legat og opstillet 1942.

Skulpturen i runddelen på afdeling 15 er skabt af billedhuggeren Georg Ulmer (1886-1920) og har oprindeligt fungeret som gravmæle på en nu sløjfet grav.

Fællesmonumentet på færøsk afdeling 15 er skabt af maleren Elof Risebye (1892-1961) i 1940-41. Elof Risebye er selv begravet på Vestre Kirkegård.

Fællesmonumentet på grønlandsk afdeling 19 er skabt af billedhuggeren Jan Buhl (1919- ) og opstillet 1953.

På askefællesgraven på afdeling 18 opstilledes 1947 bronzeskulpturen 'Kvindefigur med urne'. Den er skabt af billedhugger og maler Bjarne Wilhjelm Nielsen (1917-87) og doneret af Dansk Ligbrændingsforening.

I Nordre Kapels gårdhave opsattes 1949 Henrik Starckes (1899-1973) relieffer 'Døden' og 'Opstandelsen'. Legatet Albertina donerede værkerne.

Bygninger på Vestre Kirkegård

Stjernevej og Søndre Kapel på Vestre Kirkegård

Der findes ikke mange bygninger på Vestre Kirkegård, som arkitekt Hans Jørgen Holm (1835-1916) og/eller arkitekt Holger Jacobsen (1876-1960) ikke har haft fingrene i. De var begge husarkitekter for Københavns Begravelsesvæsen i en menneskealder, og er i øvrigt begge begravet på Vestre Kirkegård.

Både Nordre Kapel (fra 1892) og Søndre Kapel (fra 1906) samt kontorbygningen og i øvrigt indgangsparti ved hovedindgangen (fra 1908) er tegnet af Hans Jørgen Holm. Hans Jørgen Holm stod også for den overordnede planlægning af Vestre Kirkegård i samarbejde med landskabsarkitekten Edvard Glæsel (1858-1915) og stadsingeniør Charles Ambt (1847-1919).

Søndre Kapel (billedet ovenfor) er i dag omdannet til åben pavillon i havekunstværket 'Stjernevejs-projektet' fra 2001. Landskabsarkitekt Torben Schønherr tegnestue står bag haveanlægget, hvor lange cortenstålbånd, omgivet af kirsebærtræer og takshæk og afsluttet i 9 meter høje cortenstålportaler, strækker sig mod fire verdenshjørner.

Holger Jacobsen har tegnet Østre Kapel, der er fra 1913 og kun var i funktion frem til 1926. Han moderniserede desuden Nordre Kapel i 1920, efter i 1915 at have udvidet den i 1908 anlagte materialgård på afdeling 11.

Hvis du vil vide mere: bøger og facebook

Gammel rodesten på Vestre Kirkegård, angiver afdelings- og rækkenummer

Bogen Skriften på stenen er en komplet registrant (anno 2001) over de mere end 1000 bevaringsværdige gravminder på Vestre Kirkegård. 

Der findes også en fortegnelse over fortjenstfulde personers gravsted på bl.a. Vestre Kirkegård udgivet af Københavns Kommunes kirkegårde i 1990'erne. 

Hvis du er interesseret i ældre tiders begravelsesskikke og kirkegårdsforhold, kan du have god nytte af det historiske afsnit i Festskrift i anledning af Vestre Kirkegaards 50 - aars Bestaaen.

Du kan også følge vores Facebook-opslag om spændende personer, gravsteder og begivenheder på Vestre Kirkegård her.