Kirsebæralléen og poppelalléen

Kirsebæralléen fra Søndre Kapel mod Støvnæs Allé blomstrer i slutningen af april. Det har udviklet sig til lidt af en københavnerbegivenhed at tage til Bispebjerg Kirkegård og gå under det lyserøde tagdække. 

Der er også mange andre smukke alléer på Bispebjerg Kirkegård, fx de fantastiske avnbøg-alléer, der gør indtryk både før og efter løvfald.

Brochuren om Bispebjerg Kirkegård rummer et kort, hvor nogle af kirkegårdens markante alléer er indtegnede.

Poppelalléen
I efteråret 2014 fældede vi med blødende hjerte 122 pyramidepopler, der til sammen udgjorde den ikoniske poppelallé på Bispebjerg Kirkegård. Træerne var fra 1930'erne og havde nået deres maksimale alder og udgjorde derfor en risiko.

Alléen er blevet genplantet med 172 pyramidepopler og 13.000 blomstrende buske. I 2015 er også vejbelægningen sat i stand.

Popler er hurtigtvoksende træer, og vi kan allerede om 10-15 år forvente at se store popler på Bispebjerg Kirkegård igen.

Find et historisk gravsted

I brochuren om Bispebjerg Kirkegård finder du bl.a. et kort over området med markering af berømtes gravsteder og træer, så du selv kan finde rundt mellem kirkegårdens interessante lokaliteter. Hent brochuren om Bispebjerg Kirkegård her.

Kunstværker på kirkegården

Fællesmonument for frihedskampens faldne, Bispebjerg Kirkegård

Mindesmærket for de faldne den 29. august 1943 og 19. sept. 1944 (billede ovenfor) er skabt til stedet af Povl Søndergaard. Det blev opstillet på afdeling 10 i 1947.

Arkitekt Holger Jacobsens fællesmonument på den gamle askefællesgrav opstillet 1926 i forbindelse med områdets ibrugtagning. Også fællesmonumentet på ny askefællesgrav (kaldet "Nøgen ung mand") er opstillet ved ibrugtagningen 1960. Det er skabt af billedhuggeren Knud Nellemose og skænket af Dansk Ligbrændingsforening.

Den store rokkesten ved ny askefællesgravs udvidelse er skabt af billedhuggeren Preben Boye. Stenen kaldes "Stemningen" og blev opstillet i 2003 i forbindelse med udvidelsen. Selve anlægget  - herunder blomsterrampen - er tegnet af Andreas Bruun Landskabsarkitekter.

Det russiske krigsmindesmærke på afdeling 10 er skabt af den russiske kunstner Anatolij Dioma. Monumentet er en fælles markering af de russiske soldatergrave i området og er skænket af den russiske stat. Det blev opstillet 1990 - mange år efter soldatergravenes etablering under og umiddelbart efter 2. verdenskrig.

Skulpturen i urnehave C (kaldet "Den lutrede sjæl, der bliver frigjort") er skabt af billedhuggeren Mathilius Schack Elo. Den er skænket af Dansk Ligbrændingsforening og opstillet i 1941. Dansk Ligbrændingsforening har doneret mange kunstværker til opstilling i urneanlæg på de københavnske kirkegårde.

Portrætbusten af Amalie Skram i urnehave D er skabt af den norske billedhugger Per Ung og doneret af Norsk Kulturdepartement i 1996. Amalie Skrams urne stod oprindeligt i kolumbariet under Hoger Jacobsens gamle krematorium over for Grundtvigskirken, men gravstedet blev for mange år siden nedlagt og urnen nedsat i en såkaldt restegrav et uidentificeret sted på kirkegården. 

Bygningerne på Bispebjerg Kirkegård

Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård

Arkitekten Andreas Clemmensen har tegnet størstedelen af bygningerne på Bispebjerg Kirkegård. Han står bag indgangsportal og administrationsbygninger ved Frederiksborgvej 125 (1903), Nordre Kapel (1910) - i dag depot - samt Søndre Kapel (1912), der 1931 blev ombygget efter tegning af arkitekt Tyge Hvass og er vist herover.

Det nye krematorium ved hovedindgangen er opført 2001-03 efter tegning af Friis & Moltke. Det erstattede arkitekt Holger Jacobsens gamle krematorium med tilhørende kapelsale over for Grundtvigskirken. Bygningen findes stadig, men er i dag overgået til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og huser nu Dansekapellet.

Nordvestligt på kirkegården er mandskabsbygninger og materialgård placeret. Mandskabsbygningernes ældste del stammer fra 1916 og er tegnet af arkitekt Holger Jacobsen. I 1933 tegnede Tyge Hvass nye staldbygninger, og i 1945 stod han for en større udvidelse af Holger Jacobsens folkerum.

Holger Jacobsen er også ophavsmand til kirkegårdens kolumbarium, der blev opført i årene 1920-44. I dag er kun den ene af de tre længer i brug. En del af bygningen nærmest Frederiksborgvej anvendes som tibetansk-buddhistisk urnehal.

Muren ud til Frederiksborgvej og Skoleholdervej er opført 1940.

I perioden 1903-2001 lå der et trækapel kaldet Østre Kapel ved hovedindgangen, hvor i dag det nye krematorium ligger. Østre Kapel var også oprindeligt tegnet af Andreas Clemmensen og blev 1930 udvidet og moderniseret efter tegning af Tyge Hvass.