Find et historisk gravsted

H.C. Andersens gravsten på Assistens Kirkegård

Brochuren om Assistens Kirkegård introducerer til kirkegårdens historie og viser vej til 118 af de mest interessante historiske og/eller kunstneriske gravsteder markeret. Download brochure og kort over Assistens Kirkegård her.

Brochuren om tidstypiske grave på Assistens Kirkegård viser vej til gravsteder, der i både monument og beplantning er repræsentative for deres tid. Her kan du gå tur gennem 250 års gravskik, strækkende fra slutningen af det 18. århundrede til begyndelsen af det 21. Hent brochuren om de tidstypiske gravsteder her - den rummer også et rutekort, så man på egen hånd kan finde rundt til gravstederne og læse om deres karakteristika.

Tag på lydvandring på Assistens Kirkegård

Du skal downloade lydfilen til din mp3-afspiller og printe det tilhørende kort. For at hente lydfilen, skal du højreklikke på følgende link:

Lydvandring på Assistens Kirkegård

Du skal vælge "Gem link som..." og så gemme lydfilen et sted på din computer eller smartphone. Overførslen tager typisk nogle minutter - afhængigt af hastigheden på din internetforbindelse. Hvis du gemmer lydfilen på en computer, skal du overføre den til en mp3-afspiller efterfølgende.

Download rutekortet her og medbring et print på lydvandringen.

Turens udgangspunkt er Assistens Kirkegårds hovedindgang ved Kapelvej 2.

Fakta om lydvandringen: Varighed: 68 minutter. Produktion og copyright: Stine Helweg og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Kirkegårde, 2009. Tak til skuespiller Chili Turèll og billedhugger Morten Stræde.

Om Assistens Kirkegårds kunstværker

Uddrag af haiku af af Klaus Høeck på kunstværk på Assistens Kirkegård. Digtet lyder: Hvad søger du her / hvor liv er blevet til sten / find din egen død

På afdeling M står værket ”Megaron/Et felt". Det er skabt af billedhuggeren Morten Stræde (1956- ) og landskabsarkitekt Stig L Andersson (1957- ) og opstillet i 2002 i samarbejde med Statens Kunstfond. Digteren Klaus Høeck (1938- ) har bidraget med et haiku mejslet i tre af sandstensfelternes vertikale flader: ”Hvad søger du her / hvor liv er blevet til sten / find din egen død”.

På afdeling L blev billedkunstneren Peter Lundings (1957- ) ”Globus" opstillet i 1995.

I bogen Assistens 250 finder du en fortegnelse over kirkegårdens ca. 2000 bevaringsværdige gravsten, herunder de mange kunstneriske gravmæler.

Om bygningerne på Assistens Kirkegård

Peter von Scholtens mausoleum på Assistens Kirkegård

Kirkegårdens ældste bygning er læge og arkitekt Jens Bangs (1737-1808) gamle graverbolig tæt på Nørrebros Runddel. Den stod færdig i 1808. Bygningen befinder sig på dét, der p.t. er Metro-byggeplads, og vil først være tilgængelig igen i 2018.

Kapellet bag mandskabsbygningen er også fra 1868 og tegnet af Herholdt og arkitekt Valdemar Ingemann (1840-1911). Valdemar Ingemann er selv begravet på Assistens Kirkegård, ligesom i øvrigt Jens Bang er det.

Den tidligere kontorbygning ved Kapelvej 2 er fra 1868 og tegnet af arkitekten J. D. Herholdt (1818-1902). Bygningen blev i 1916 ombygget efter tegning af arkitekt Holger Jacobsen (1876-1960). Huset er nu folkestue, altså mandskabsbygning for kirkegårdens ansatte.

I muren mellem afdeling D og L ligger de såkaldte ”benhuse”. Dét tættest på Nørrebrogade er opført i 1828 og har fungeret som ligkælder. Det andet er et materialhus overført fra afdeling A i 1823. I dag fungerer benhusene som magasin for bevaringsværdige gravmæler. Husene er restaurerede i 2012.

Der er på kirkegården tre betjentskure - ét vej Jagtvejsindgangen til Poppelallé, ét ved 4. port mod Nørrebrogade og ét på afdeling A ved gitterporten mod Kapelvej. Hvornår de er fra, vides ikke.

Assistens Kirkegård rummer ét mausoleum, hvori generalguvernør i Dansk Vestindien Peter von Scholten (1784-1854) og hustru er begravet (billedet øverst). Mausoleet, der står på afdeling D, er formentlig opført i 1820'erne - senest 1841.

De ældste partier (omkring afdeling A) af kirkegårdens mur er fra 1760. 

Hvis du vil vide mere

Hvis brochurernes kortfattede indføring og begrænsede udvalg af bemærkelsesværdige grave ikke er nok, kan vi henvise til den over 1000 sider store bog Assistens 250, der udkom i 2010 i anledning af kirkegårdens 250-års jubilæum. Bogen rummer en registrant over kirkegårdens ca. 2000 bevaringsværdige gravsten samt artikler om kirkegårdens historie, topografi, bygninger og udvalgte gravsteder. 

Der findes også en fortegnelse over fortjenstfulde personers gravsted på bl.a. Assistens Kirkegård, udgivet af Københavns Kommunes kirkegårde i 1990'erne. 

Se desuden bibliotek.dk's materiale om Assistens Kirkegård.