Omsorgsmedhjælper samt tilkaldevikarer til Bostedet Lynghuset

COS søger omsorgsmedhjælper til 12 måneders vikariat, samt tilkaldevikarer til bostedet Lynghuset.

Om os
Lynghuset ligger i Københavns Nordvestkvarter. Der bor 29 borgere på Lynghuset. Borgerne er voksne udviklingshæmmede med multiple funktionsnedsættelser, alle har brug for omfattende socialpædagogisk støtte og omsorg, samt sundhedsmæssig pleje. Borgerne bor i egen lejlighed, fordelt på fire etager. Boligerne er forholdsvist nybyggede, og der er indrettet fællesrum og køkken på hver etage og vi har gode udearealer.

Som omsorgsmedhjælper og tilkaldevikar bliver du tilknyttet én etage med 8-9 beboere. Borgerne bliver mødt anerkendende, som unikke med hver sin særlige historie og skal opleve højest mulig livskvalitet. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt konkret ud fra den enkelte borgers ønsker, ressourcer og behov. Der er fokus på den enkeltes mulighed for egenmestring og for at danne relationer. Der bliver arbejdet ud fra COS værdigrundlag og ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder.

Som omsorgsmedhjælper/tilkaldevikar kommer dine arbejdsopgaver bl.a. til at bestå af

  • Skabe en positiv relation til borgerne og herigennem hjælpe dem med at opnå høj livskvalitet
  • Hjælp til personlig hygiejne og pleje
  • Medicingivning.

Er du en medarbejder, der

  • Har viden og erfaring inden for området – en fordel men ikke et krav
  • Kan formidle, både mundtligt og skriftligt
  • Kan samarbejde professionelt og bidragende til et sundt arbejdsmiljø
  • Er robust i et til tider psykisk og fysisk krævende arbejde.

Vi tilbyder
Vikariatet er på 35–37 timer ugentligt og indeholder vekslende arbejdstider dag/aften samt arbejde hver anden weekend.
Tilkaldevikarer ansættes uden fast timetal og indeholder vekslende arbejdstider dag/aften, weekend samt nattevagter.

Faktaboks om COS
Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 300 borgere. Vi rummer også en specialfysioterapi og enkelte dagtilbud.

Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne og arbejder som en netværksbaseret organisation. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed, med fokus på videndeling og udvikling af netværk. COS indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokal samfund og frivillige samt arbejdet med velfærdsteknologi.

Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune. Der indhentes referencer ved ansættelse.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2017 eller hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Bertram Andreasen på 2155 4413 eller afdelingsleder Rikke Bruun på 5152 7383.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 15. juni 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 26.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.