Du er her

Omsorg og særlig støtte

Ældre, handicap, borgere med psykisk sygdom, udsatte børn, unge og familier og socialt udsatte.
Københavns Kommunes børne- og ungepolitik sætter barnet i centrum og beskriver en række fælles værdier for byens børn og unge.
Københavns Kommune vil understøtte ældre i at udfolde deres ressourcer, være en del af fællesskaber og leve det liv, de ønsker.
I fokus for denne politik er særligt de ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.
I Københavns Kommune har vi en handicappolitik, der skal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere.
Kataloget ”Nye veje til sundhed og omsorg” præsenterer Københavns Kommunes plan for velfærdsteknologi frem mod 2025.
For at styrke den tidlige indsats overfor udsatte børn har Københavns Kommune knyttet socialrådgivere til de mest belastede daginstitutioner
- Et godt liv for alle københavnere. Socialudvalgets Socialstrategi
Københavns Kommune bygger og moderniserer i øjeblikket vores botilbud til borgere med handicap, sindslidelse og udsatte.
Tæt på Familien - omstilling af hjælpen til børn og unge i Københavns Kommunes socialforvaltning.
Ældrepolitikken 2015-2018 ’Lev stærkt – hele livet’ sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i Københavns Kommune.