Områdefornyelse Sydhavnen - Bylivspuljer

Områdefornyelse Sydhavnen har igangsat to bylivspuljer - Sydhavns Dollars og Mini Dollars

Formålet med puljerne er at skabe byliv og møder imellem forskellige mennesker og støtte aktiviteter og arrangementer i kvarteret, der afspejler og bidrager til Sydhavnens mangfoldighed.

Fra puljerne kan borgere og projektmagere søge om økonomisk støtte til sociale og kulturelle initiativer i Sydhavnen. Søg om økonomisk støtte til en af de to puljer

Områdefornyelse Sydhavnen - Effektiv drift

Puljen er for andels- og ejerforeninger, private udlejningsejendomme samt almene boligforeninger

Med denne pulje får din ejendom/karré mulighed for at afprøve intelligent energistyring i ét år med tilskud, for at iagttage hvad det gør for netop jeres forbrug og effektivitet. Der kan søges om økonomisk støtte til intelligent energistyringen af ejendommens varmeanlæg det første år.

Puljen har ansøgningsfrist hver den 1. i måneden. Se ansøgningskriterier