Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Mødesteder

Der er ikke mange mødesteder i Skt. Kjelds Kvarter og byrummet inviterer ikke til leg, ophold og bevægelse. Områdefornyelsen vil i samarbejde med privat grundejere aktivere kvarterets mange små byrum og skabe flere grønne byrum.

Savner du en grøn bænk uden for dit vindue, en lodret urtehave på din gavl eller en mobil have på gadehjørnet?

Områdefornyelsen støtter projekter, der ligger i Skt. Kjelds Kvarter, eller som kommer dem, der bor her til gode. Som udgangspunkt skal projektet omfatte et lokalt samarbejde, og der skal være et element af selvfinansiering.

Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Samarbejde, Indsatsområde

Områdefornyelsen skal bygge på engagerede borgere, virksomheder, foreninger og institutioner og udvikle et tættere samarbejde mellem disse. Områdefornyelsen skal ses som en mulighed for at aktivere og udnytte ressourcer og skabe nye platforme for samarbejde og udvikling der også rækker ud over områdefornyelsen.

Vi har tidligere givet støtte til blandt andet en plantebyttedag på Hans Knudsens Plads, en bålplads bag Kildevældsskolen og Orion spejdernes nye lokaler på Vennemindevej.

Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Aktiviteter

Som led i arbejdet med at skabe nye mødesteder og nye platforme for samarbejde vil vi også arbejde med at skabe flere aktiviteter. Aktiviteter afprøver og udvikler mødesteder og fremmer samarbejde.

I 2015/16 har aktivitetspuljen særligt fokus på følgende områder:

  • Klimakvarter
  • Bryggervangen
  • Kulturcenter Kildevæld
  • Skt. Kjelds Plads
  • Tåsinge Plads