Mere grønt og bedre boliger

  • Flere grønne og attraktive opholdssteder i Nordvest
  • Mere energivenlige boliger og flere grønne gårdhaver
  • Bedre håndtering af regnvand ved skybrud.

Fokus på mennesker og fællesskab

  • Flere unge i beskæftigelse og uddannelse
  • Nyt lokalt samlingspunkt for vækst og medborgerskab
  • Flere lokale fællesskaber.

Øget tryghed

  • Øget tryghed på veje og i byrum
  • Mindre støj fra trafikerede veje
  • Udvikling og synliggørelse af den kreative zone på Rentemestervej.