Områdefornyelsen Nørrebro - Kvarterplan 2014-2019

Handlekraft og kreativitet skal de næste år skabe et Nørrebro, hvor der er plads til alle. Et kvarter, hvor der er mod til at tage ansvar for de svageste og vilje til at gå forrest når nye løsninger for byens liv og byrum afprøves. Kvarterplanen, som du kan læse via linket nedenfor, beskriver mål og rammer for Områdefornyelsens arbejde. Den indeholder en strategi for, hvordan der skabes en positiv udvikling i kvarteret udmøntet i fem indsatsområder med prioriterede projekter, puljer og partnerskaber.

Læs kvarterplan for Områdefornyelse Nørrebro

Områdefornyelse Nørrebro - Urban farming-puljen

Brænder du for at lave grønne projekter? Vil du lave mobile bed i gaden, byhaver, bybier eller lånehøns? Urban farming puljen er for dig, der brænder for at lave grønne projekter sammen med dine naboer eller andre i kvarteret.

Dokumenter du skal bruge til din ansøgning:

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at skrive til sekretariatet. Du finder kontaktformularen nederst på siden under ”Skriv besked”.

Områdefornyelse Nørrebro - Aktivitetspuljen for inklusion

Vil du skabe projekter, der binder kvarteret bedre sammen? Vil du være en aktiv medspiller i et, kvarter, der giver plads til alle og har du et projekt, som går på tværs af kulturelle, sociale, etniske og politiske skel? Så søg Aktivitetspuljen for inklusion!

Dokumenter du skal bruge til din ansøgning:

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at skrive til sekretariatet. Du finder kontaktformularen nederst på siden under ”Skriv besked”.

Områdefornyelsen Nørrebro - Erhvervs- og grundejerfællesskabet

Pulje for Erhvervs- og grundejerfællesskabet Rantzausgade

Har du lyst til at lave konkrete aktiviteter, der styrket fællesskabet blandt Rantzausgades erhvervsdrivende og grundejere? Og har du forslag til, hvordan Erhvervs- og Grundejerfællesskabet Rantzausgade kan få et fælles fokus på gadens fremtidige udvikling? Så er dette muligvis puljen for dig!

Dokumenter du skal bruge i din ansøgning:

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at skrive til sekretariatet. Du finder kontaktformularen nederst på siden under ”Skriv besked”.

Områdefornyelse Nørrebro - Pulje for organisering og fælles udvikling af Blågårdsgade og Griffenfeldsgade

Puljen kan søges af en forening, der repræsenterer enten Griffenfeldsgade eller Blågårdsgade til sociale eller fysiske initiativer i de to gader.
Dokumenter du skal bruge til din ansøgning:

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at skrive til sekretariatet. Du finder kontaktformularen nederst på siden under ”Skriv besked”.
 

Blågårdsvisionen er færdig

I løbet af det sidste år har fsb, beboere og kvarteret omkring Blågårds Plads i fællesskab udarbejdet Blågårdsvisionen. Det betyder ikke, at vi nu er færdige med den, men at vi har et fælles fundament for den videre udvikling. Både Boligorganisationen fsb og Københavns Kommune arbejder lige nu på at rejse midler til realisering af forskellige delprojekter som:

  • Renovering om omdannelse af fsbs nordlige kantzone på Blågårds Plads
  • Renovering og udsmykning af fsbs fodgænger passager omkring Blågårds Plads
  • Fornyelse af den offentligt tilgængelige sti på tværs af Slotskarréen
  • Midlertidig i brugtagning af pavillonen på Stengade sammen med Det Gode Naboskab
  • Midlertidig omdannelsen af arealet langs Stengade – på vej mod en permanent Stengadepark

Læs mere om Blågårdsvisionen

Hvis du er interesseret i at høre mere kan du skrive til Sofie Anne Andersen på CW5K@tmf.kk.dk.

Nordic Built Citites konkurrencen er afsluttet

Nu arbejdes der videre med vinderforslaget ”Nørrebrosjælen” i Nordic Built Cities.

Vinderforslaget implementerer Københavns ambitiøse skybrudsplan for Hans Tavsens Park og Korsgade. ”Nørrebrosjælen” foreslår at Hans Tavens Park bliver mere kuperet og våd, så vandet bliver mere synligt i det daglige. Forbindelsen mellem de to skoler og parken styrkes, ved Blågård skole samler et fab-lab for bynatur store og små i fælles aktivitet. Korsgade bliver grønnere og en åben rende fører og renser vand i et kredsløb mellem Hellig Korskirke og Peblingesøen.

Vinderforslaget konkretiseres i dialog mellem lokale aktører på Nørrebro, Københavns Kommune, HOFOR og rådgiver.

Nordic Built Cities konkurrencens formål er at udvikle byrumsløsninger af god, nordisk kvalitet, der inspirerer til bæredygtige løsninger på verdensplan. Den nordiske konkurrence blev afgjort november 2016 med Nørrebrosjælen som en af vinderne.

Se vinderforslaget
Se programmet på Dansk
Se programmet på engelsk
Læs mere om Nordic Buikt Cities

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du skrive til Eva Christensen eu6j@tmf.kk.dk