Fuglekvarterets fællesskaber

Brænder du for kvarteret? Vær med i et af kvarterets fællesskaber!

Arbejdsgruppen for Fuglekvarteret i Bispebjerg Lokaludvalg:
Områdefornyelsens styregruppe, som består af borgere og andre aktører fra kvarteret, har besluttet, at de fortsat gerne vil arbejde for Fuglekvarteret, på trods af at områdefornyelsens sekretariat så småt er under afvikling. Styregruppen lever derfor videre under Bispebjerg Lokaludvalg som repræsentanter for Fuglekvarteret under navnet Arbejdsgruppen for Fuglekvarteret.

Alle interesserede fra Fuglekvarteret kan være med i arbejdsgruppen!

Den Grønne Forening

Den Grønne Forening er en platform for samarbejde og vidensdeling blandt Fuglekvarterets beboere og andre lokale aktører. Foreningen har haft stor succes med fællesspisninger på Den bemandede legeplads på Hulgårdsplads, derfor arrangerer foreningen ofte folkekøkken. Følg med på deres facebook-side for hvornår det næste arrangement bliver afholdt.

Sideløbende, og til gavn for alle, passer og plejer Den Grønne Forening plantekasser i samarbejde med personalet på Hulgårdsplads.

Besøg Den Grønne Forening på facebook

NVærk

NVærk er en erhvervsorienteret samarbejdsplatform rettet mod iværksættere, erhvervsdrivende og andre interesserede ildsjæle i Nordvest.

Besøg NVærk på facebook

Nordvest Festival

Nordvest Festival blev afholdt for første gang i 2016 med et ønske om at engagere kvarterets beboere og forskelligartede aktører sammen i et større fællesskab. Oprindeligt blev festivalen arrangeret af områdefornyelsen, men i dag er der skabt et netværk af aktører, som bærer festivalen videre udover områdefornyelsens levetid.

Nordvest Festival 2018 bliver derfor første gang hvor festivalen arrangeres udelukkende af frivillige. Festivalen leder hele tiden efter frivillige der vil være med til at arrangere festivalen.

Besøg Nordvest Festival på facebook

Stærevejsområdet

Fremtidens Stærevej

Områdefornyelsen har gennem en omfattende borgerinddragelsesproces og analyse lavet en samlet vision for Stærevejsområdet. Efter to år med drøftelser og snakke om vision, havde stort set alle beboere ønsket sig en grønnere og frodigere Stærevej hvor biler, asfalt og beton fylder mindre. 

Flere af Stærevejsområdets delprojekter har anlægsstart i 2018 og 2019.

ØVG

Omdannelse af Ørnevej, Vibevej og Glentevej

Projektet har overordnet tre hovedformål:

  • Omdannelse af vejene for at forbedre trafiksikkerheden
  • Bedre og grønnere byrum
  • Skybrudssikring og klimatilpasning

Projektet forbedrer den trafikale situation ved at øge kørebanebredden på Ørnevej og Glentevej, så der er bedre plads til biler og cykler kan passere hinanden. Desuden ordnes parkeringen på de to strækninger i et langsgående parkeringsbånd, så parkeringen er mere regelmæssig, og bakkende biler undgås.

Vibevej indsnævres og den nuværende skråparkering fjernes, så Vibevej mere får karakter af et Kvartertorv med fokus begrønning, ophold og aktivitet. Skolegården ind til Al-Huda skolen vil blive åbnet og arealet offentligt tilgængeligt.

Langs alle de tre veje vil der blive etableret en serie af regnbede, som skal håndtere regnvandet, og som samtidig vil blive et grønt element i byrummet.

Projektet bliver udført december 2018 - december 2019