Om virksomhedspraktik

Hvordan kommer du i praktik?

Kontakt dit job- eller beskæftigelsescenter, hvis du vil i virksomhedspraktik.

Hvis du selv har kontakt til en spændende virksomhed
Har du allerede kontakt til en virksomhed, eller har du udset dig en virksomhed, som du rigtig godt kunne tænke dig at komme i praktik hos, så er du meget velkommen til selv at lave en aftale med en virksomheden. Du skal blot have godkendt aftalen i dit jobcenter. 

Hvilke regler er der for virksomhedspraktik?

Som praktikant i en virksomhed:

 • får du kontanthjælp, dagpenge, revalideringsydelse eller sygedagpenge (ikke løn)
 • må du kun arbejde i virksomhedens normale arbejdstid - og højst 37 timer om ugen
 • er du dækket af Københavns Kommunes forsikringsordning
 • er du omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvor længe varer din praktik?

Varigheden af din virksomhedspraktik afhænger af, om du modtager dagpenge, kontanthjælp mv. Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide, hvor længe du kan være i praktik. 

Du kan være i praktik i:

 • Op til 4 uger, hvis du får dagpenge, dog 8 uger, hvis du som minimum har afsluttet en kort videregående uddannelse, får dagpenge og endnu ikke har haft et ordinært job efter at du har afsluttet din uddannelse.
 • Op til 4 uger, hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtagere eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparat.
 • Op til 13 uger, hvis du er jobparat eller uddannelsesparat modtager af kontanthjælp og du ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. Der er mulighed for at forlænge praktikken.
 • Op til 13 uger, hvis du er aktivitetsparat og modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Der er mulighed for at forlænge praktikken.
 • Op til 13 uger, hvis du modtager sygedagpenge og der er mulighed for at forlænge praktikken yderligere.
 • Op til 13 uger, hvis du er i et ressourceforløb og der er mulighed for at forlænge praktikken yderligere. 

Derudover:

 • Fastsættes længden af en virksomhedspraktik ud fra en konkret individuel vurdering, hvis du er revalidend.
 • Er du førtidspensionist eller visiteret til et fleksjob, kan du være i virksomhedspraktik i op til 13 uger, og der er mulighed for forlængelse. 

SÅDAN FÅR DU GODKENDT En virksomhedspraktik, DU SELV HAR FUNDET

Hvis du får kontakt til en virksomhed, der gerne vil ansætte dig i en virksomhedspraktik, kan du: 

 1. Du kan bede din kommende arbejdsgiver om at oprette en ansøgning om virksomhedspraktik på virk.dk. Arbejdsgiveren skal logge ind via ”Start”-knappen og oprette ansøgningen. Arbejdsgiveren udfylder og sender ansøgningen elektronisk til jobcentret.
   
 2. En anden mulighed er, at din kommende arbejdsgiver kontakter jobcentret på 70 80 80 55 mellem 8.30 og 15.30 med henblik på, at få rådgivning og at få oprettet ansøgningen. 

Husk, at virksomhedspraktikken skal godkendes af dit lokale jobcenter, før du kan starte.

Hvad skal du huske, imens du er i praktik?

Selv om du er i praktik, er du stadig ledig, derfor skal du forsætte din jobsøgning. Derfor skal du huske at: 

 • dokumentere, at du tjekker dine jobforslag på jobnet mindst hver 7. dag 
 • sygemelde dig på samme måde som tidligere men også til din arbejdsgiver – spørg din beskæftigelseskonsulent, hvis du er i tvivl

Udbetaling af godtgørelse

Hvis du er i virksomhedspraktik eller i vejledings og opkvalificeringsforløb, kan du få udbetalt godtgørelse i forbindelse med din deltagelse i tilbuddet.

Godtgørelsen gælder for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledige selvforsørgende. 

Du får en standard dagstaks pr. dag du deltager i tilbuddet. P.t. udgør dagstaksen 15,61 kroner.  Hvis du vil vide, om du har ret til godtgørelse kan du spørge jobcenteret. Det er jobcenteret der vurderer, om du er berettiget til godtgørelsen.

Du skal være obs på, at retningslinjerne gælder for borgere, der er påbegyndt deres forløb efter 1. april 2016.