Hvad kan man få støtte til?

Du kan søge supplerende tillæg, hvis du har problemer med at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.

Tillæggene fordeler sig på fire forskellige slags tillæg.

Bistands- og plejetillæg

Førtidspensionister kan i særlige tilfælde få bistands- eller plejetillæg. Tillægget gives kun til pensionister, der er omfattet af de gamle regler om førtidspension. Det betyder, at din førtidspension skal være tilkendt før 1. januar 2003.

Bistandstillæg bliver typisk tilbudt borgere, der er blinde eller stærkt svagtseende. Tillægget kan også gives til borgere, hvis invaliditet medfører, at de må have personlig bistand af andre.

Plejetillæg bliver tilbudt i stedet for bistandstillæg, hvis invaliditeten kræver vedvarende pleje eller tilsyn, der gør det nødvendigt, at der er en anden person til stede.
 

Invaliditetsydelse

Invaliditetsydelse kan i særlige tilfælde gives til førtidspensionister. Tillægget gives kun til pensionister, der er omfattet af de gamle regler om førtidspension. Det betyder, at din førtidspension skal være tilkendt før 1. januar 2003.

Invaliditetsydelsen bliver typisk tilbudt borgere, der har kontaktvanskeligheder på grund af alvorlige problemer med hørelsen.
 

Helbredstillæg

Helbredstillæg betyder, at du kan søge om økonomisk støtte til udgifter du har på grund af dårligt helbred. Tillægget gives kun til pensionister og førtidspensionister, der modtager førtidspension der er tilkendt før 1. januar 2003, og som er vanskeligt stillet økonomisk.
 

Personlige tillæg

Personlige tillæg er støtte til udgifter, du ikke selv kan betale. Tillægget gives kun til pensionister og førtidspensionister, der modtager førtidspension der er tilkendt før 1. januar 2003, og som er vanskeligt stillet økonomisk.

Hvordan søger jeg?

Du kan henvende dig i Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne og få udleveret skemaet, som du kan returnere med posten til Enheden for Sociale Ydelser.

Adressen er:

Enheden for Sociale Ydelser
Matthæusgade 1
1666 København V

Du kan også ringe til Enheden for Sociale Ydelser på 3317 2533 og få et ansøgningsskema sendt hjem til dig.

Har du allerede en sag i Socialforvaltningen kan du henvende dig i den enhed, du er tilknyttet.

 

Hvornår får jeg svar?

§ 16 – BISTANDS- ELLER PLEJETILLÆG

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Før en afgørelse træffes, vurderes det nøje, hvor stort behov borgeren har for personlig bistand fra andre eller for vedvarende pleje og tilsyn.

 

§ 21 – INDVALIDITETSYDELSE

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist: 3 måneder

For at få invaliditetsydelse skal ansøgeren opfylde betingelserne for at få mellemste eller højeste førtidspension, eller ansøgeren skal have svære kontaktvanskeligheder pga. alvorlig høreskade. Før en afgørelse træffes, vurderes de helbredsmæssige forhold grundigt, bl.a. ved indhentelse af nødvendige lægelige oplysninger. 

 

§ 17 - PERSONLIGTILLÆG, GL. PENSIONSLOV

 

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

28 dage, men 56 dage for tandbehandlingssagerne 

Gennemsnitlig Sagsbehandlingstid:

15 dage, men 49 dage for tandbehandlingssagerne

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (sidst opgjort 4. kvartal 2017)

 

§ 18 - HELBREDSTILLÆG GL. PENSIONSLOV

 

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist:

21 dage, men 56 dage for tandbehandlingssagerne

Gennemsnitlig Sagsbehandlingstid:

10 dage, men 45 dage for tandbehandlingssagerne

Vi beregner sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i sidst opgjorte kvartal (Sidst opgjort 4. kvartal 2017)