Hvad er særlig støtte til brøkpensionister?

Brøkpension gives til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent den fulde ret til folkepension eller førtidspension.

Det kan fx være, hvis du har arbejdet flere år i udlandet, eller hvis du er kommet til landet i en sen alder.

Brøkpensionen bliver derfor beregnet i forhold til det antal år, du har boet i Danmark. Jo kortere tid, du har boet i Danmark, desto mindre bliver din pension.

Der er derfor mulighed for, at brøkpensionister søger om særlig støtte på følgende måde:

Borgere under 65 år kan søge om personligt tillæg (førtidspension tilkendt før 1.1.2003). Du kan også søge tillæg efter aktivlovens § 27a (førtidspension tilkendt efter 1.1.2003) - Her gælder de samme regler som for kontanthjælp. Det betyder, at du ikke kan få supplerende hjælp, hvis du har andre indtægter eller en formue, der kan dække dit økonomiske behov. Tillægget skal søges hos Socialforvaltningen, Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser.

Borgere over 65 år kan søge om personligt tillæg. Tillægget skal søges hos Borgerservice – Tillæg 65+.

Den særlige støtte pr. måned kan højest udgøre det beløb, der ville blive udbetalt, hvis du var berettet til fuld pension. 

Hvordan ansøger jeg?

Er du under 65 år kan du henvende dig kan du henvende dig i Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne og få udleveret skemaet, som du kan returnere med posten til Enheden for Sociale Ydelser.

Adressen er:
Enheden for Sociale Ydelser
Matthæusgade 1
1666 København V

Du kan også ringe til Enheden for Sociale Ydelser på 3317 2533 og få et ansøgningsskema sendt hjem til dig.
Har du en allerede en sag i Socialforvaltningen skal du henvende dig i den enhed, du er tilknyttet og få udleveret skemaet.

Er du over 65 år kan du henvende dig telefonisk til Borgerservice – Tillæg 65+ på telefonnummer: 3366 3366.

Hvornår får jeg svar?

§ 27a - SUPPLERENDE HJÆLP TIL BRØKPENSIONISTER

Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist for førtidspensionister, der har søgt efter aktivlovens § 27a:

28 dage

Gennemsnitligsagsbehandlingstid for førtidspensionister, der har søgt efter aktivlovens § 27a:

21dage

Vi har beregnet sagsbehandlingstiden på baggrund af gennemsnittet i perioden april til august 2018.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for folkepensionister, der har søgt efter Lov om social pension er individuelt.
For nærmere information kontakt Tillæg 65+.