Ungecentret

Jobcenter København - Ungecentret er for ledige under 30 år, som ikke har en lang videregående uddannelse.
Borgere med en lang videregående uddannelse skal henvende sig i Arbejdsmarkedscentret.

Ungecentret er specialiseret i få unge i uddannelse eller eventuelt opgradere deres uddannelse for at øge deres muligheder for at komme i arbejde. 

Centret udarbejder uddannelsesplaner i samråd med den unge og hjælper med at formidle job, job med løntilskud, elevpladser, virksomhedspraktikpladser og studiejob.

Læs mere om Ungecentret

Adresse
Ungecentret ligger på Skelbækgade på Vesterbro

Arbejdsmarkedscentret

Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret servicerer:

  • ledige over 30 år - der umiddelbart er klar til at komme i job.

Læs mere om Arbejdsmarkedscentret 

Adresse

Karrierecentret

Karrierecentret servicerer ledige akademikerne. 

Centrets medarbejdere er specialiseret i at hjælpe ledige akademikere i job. 

Læs mere om Karrierecentret

Adresse:

Du finder Karrierecentret på Nyropsgade 

Center for Jobindsats

Center for Jobindsats servicerer ledige over 30 år, der ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate. 

Centret har udover jobformidling også en rækker andre indsatser: 

  • tilbud om danskundervisning til de borgere der har behov for det
  • et Rehabiliteringscenter, som udarbejder indstillinger om førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb
  • åben rådgivning i særligt udsatte boligområder.

Læs mere om Center for Jobindsats 

Adresse
Center for Jobindsats ligger på Musvågevej på Ydre Nørrebro

Center for Arbejdsfastholdelse

Center for Arbejdsfastholdelse servicerer borgere, der er sygemeldt fra deres job eller er tildelt revalidering eller fleksjob. Derudover huser de Specialindsats Handicap, der fungerer som et videnscenter for borgere med handicap. 

Læs mere om Center for Arbejdsfastholdelse

Adresse
Center for Arbejdsfastholdelse ligger på Baldersgade på Ydre Nørrebro

Jobcenter Copenhagen International

Jobcenter Integartion er et tilbud udenlandske borgere, der har boet i Danmark i mindre end tre år. Centret kan rådgive de nyankommende om danskundervisning, uddannelser i Danmark og om jobsøgning. 

Jobcentret hører til i International House, som har samlet Københavns borgerservice og tilbud til nyankommende borgere. 

Read more about Jobcenter Copenhagen International in English