Hvad er et hotspot?

Et hotspot er et fysisk afgrænset område, der har betydelige kriminalitets- og tryghedsproblemer. Gennem en områdebaseret indsats med klare mål og klart ledelsesansvar har hotspot til formål at reducere kriminalitet og skabe øget tryghed i området. Hotspot modellen, som Københavns Kommune henter inspiration fra, er udviklet i Rotterdam (Holland), hvor man har implementeret denne form for koordineringsstyring for at fremme trygheden i specifikke kvarterer i byen med stor succes.

Hotspot Nørrebro henter ligeledes inspirationen fra erfaringer med Hotspot på Valby, som blev igangsat i februar 2009 og løb frem til udgangen af 2011.

Økonomi

Der er afsat 28 mio. til de to Hotspot i perioden 2011-2014. Indsatsen er finansieret af Københavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henholdsvis 17,5 millioner kr. og 10,5 millioner kr.

Kvartermanager

Kvartermanagerens opgaver er at oprette netværk på tværs af handelslivet, tiltrække unikke butikker, som også kan tiltrække kunder langvejs fra, udforme fælles kampagner, strategier, events og skabe nye traditioner, som styrker Nørrebros image, som en bydel med livlige handelsgader og spændende butikker.

Et styrket og aktivt handelslivs vil fastholde attraktive arbejdspladser og have betydning for den lokale jobskabelse (specielt for de unge), og så vil det undersøtte bydelens dynamik, mellemfolkelige møder og øge trygheden. 

 

Læs mere om kvartermanager på Nørrebrolokaludvalgets hjemmeside
De to Hotspots

De to Hotspots er placeret på Indre Nørrebro (distrikt 8) og Ydre Nørrebro (distrikt 12 inklusiv rode 157). Placeringen er valgt ud fra målinger i Københavns Kommunes tryghedsindeks i 2010, der viser, at der er behov for en markant tryghedsskabende indsats i Indre Nørrebro og en intensiveret tryghedsskabende indsats i et udvidet Ydre Nørrebro.

Tidsperiode

Hotspotindsatsen for Indre og Ydre Nørrebro er blevet igangsat marts 2011 og løber frem til udgangen af 2014.

Hvordan skal trygheden øges?

Hvert år implementeres en handlingsplan for hvert distrikt, som fokuserer på tre specifikke indsatsområder:

  • Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats
  • Børn og unge med uroskabende adfærd og inklusion
  • Sammenhængskraft i lokalområdet


Handlingsplanen, som udarbejdes i samarbejde med en programgruppe, der består af forskellige aktører på Nørrebro, indeholder konkrete initiativer og opgaver, der udmøntes i løbet af det pågældende år for handlingsplanen.

Baggrund for indsatsen

København Kommunes tryghedsindeks viser at, beboerne på Indre og Ydre Nørrebro i højere grad er udsat for kriminalitet og føler sig utrygge ved at færdes i byrummet end beboere i andre dele af København. Københavns Sociale beslastningsindeks viser endvidere, at flere børn har dårligere vilkår for deres opvækst, og mange voksne er på overførselsindkomst. En rapport fra LG Insight fra november 2010 viser, at der er mange dygtige medarbejdere og gode indsatser i begge områder. Men den viser også, at området er influeret af alvorlig kriminalitet, som kræver en massiv koordineringsindsats.

Formålet med Hotspot

Tanken er, at Hotspot skal støtte, koordinere og udvikle allerede eksisterende aktiviteter i områderne, så de virker bedst muligt. Det er en tilgang, som fokuserer på at skabe tryghed for beboerne i et afgrænset område (”Hotspot”).

Samarbejdet mellem de forskellige institutioner i områderne og de forskellige forvaltninger muliggør en mere effektiv indsats, der resulterer i mere tryghed og mindre kriminalitet - også udenfor de valgte områder. Hotspot-initiativets mål er at understøtte udviklingen af områdernes evne til selv at klare de udfordringer, de står overfor.

Hotspot fokuserer især på en udvikling, hvor beboerne får arbejde eller uddannelse, og hvor de unge tilbydes klub- og aktivitetstilbud, eksempelvis i lokalområdets institutioner.