Her finder du praktisk info om åbningstider, henvendelse, besøg og tillgængelighed i Handicapcenter København. 

Handicapcenter København er socialforvaltningens myndighedscenter på handicapområdet. Centret har myndighedsansvar for at yde hjælp og støtte til børn og voksne med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Her kan du læse om, hvordan centret er organiseret

 

Til Handicapcenter København er tilknyttet et Centerråd, der består af repræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer såvel som medarbejdere. Der er endvidere tilknyttet et Forælderråd under Centerrådet, der har et særligt fokus på børne- og ungeområdet. Formålet med de to Råd er at sikre brugerne en rådgivende rolle i forhold til centrets daglige virke og styrke den løbende dialog.

Læs om Centerrådet

Læs mere om ForældrerrådetSe Københavns Kommunes handicappolitik