Hvem kan blive visiteret og hvordan?

Familier til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne kan blive visiteret til familiebehandling. Det er sagsbehandlerne i Borgercenter Handicap, der indstiller til det. For at kunne blive indstillet til familiebehandling, skal der først være foretaget en børnefaglig undersøgelse  og udarbejdet en handleplan med mål for indsatsen. 

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for, at du og familien kan blive visiteret til familiebehandling, kan du tage kontakt til din sagsbehandler eller ringe til Modtagelsen i  Borgercenter Handicap på: 

Tlf.: 33 17 88 00 
e-mail: HCK@sof.kk.dk 

Vores telefontider er: 

Mandag til onsdag: 9 -15
Torsdag:                 13 -17 
Fredag :                  9 - 13

Rammer for familiebehandling

Et familiebehandlingsforløb kan foregå på mange måder alt efter familiens behov og de problematikker, forløbet skal imødekomme. 

Når I er blevet visiteret til familiebehandling, får I tildelt en familiekonsulent fra Familiehuset. Herefter bliver I indkaldt til et opstartsmøde, hvor I sammen med sagsbehandleren og familiekonsulenten aftaler, hvordan forløbet skal finde sted.. Et familiebehandlingsforløb kan fx indeholde:   

  • Rådgivningssamtaler med en familiekonsulent 
  • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer 
  • Samtaler med barnet, jer som forældre og evt. søskende/ bedsteforældre  
  • Hjælp til at skabe mere struktur og overblik via specialpædagogiske redskaber 

Hvem er familiebehandlerne?

Det er familiekonsulenterne i Familiehuset, der står for familiebehandlingsforløbene. Familiekonsulenterne har alle relevant uddannelse, efteruddannelse og praksiserfaring i arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Hvor længe varer et forløb?

Et familievejledningsforløb strækker sig som regel over en længere periode. Som oftest fra ½ - 1½ år.

Efter de første 3. måneder inviterer sagsbehandleren familien og familiekonsulenten til et opfølgningsmøde, hvor I sammen drøfter, hvordan det går - og om målene i handleplanen er indfriede. Herefter bliver I inviteret til opfølgningsmøder hver 6. måned - samt når forløbet slutter. Efter aftale kan det også være relevant at inddrage andre fagpersoner omkring barnet til møderne. Fx barnets lærere, vejledere på ungdomsuddannelser osv. 

Tid og sted

Familiekonsulenten og forældrene aftaler indbyrdes, hvor ofte møderne skal finde sted, og hvor møderne skal foregå. Det kan være hjemme hos dig selv, i Familiehuset i eller andetsteds. Mange familier foretrækker at have råd- og vejledningssamtalerne i Familiehuset. Vi har indrettet lokalerne så de er rettet mod hele familien med familierum, samtalerum, møderum og et ungerum.