FORMAND, 1. OG 2. NÆSTFORMAND FOR BORGERREPRÆSENTATIONEN

Borgerrepræsentationens formand er overborgmesteren, og han leder møderne i Borgerrepræsentationen. I starten af hver valgperiode vælges en 1. og en 2. næstformand. Næstformændene bistår overborgmesteren med afviklingen af møderne i Borgerrepræsentationen.

Antal medlemmer i Borgerrepræsentationen og stedfortrædere

Der er 55 medlemmer eller borgerrepræsentanter i Borgerrepræsentationen. At være borgerrepræsentant er et  borgerligt ombud. Et borgerligt ombud er en opgave, man har pligt til at varetage. Hvis et medlem er syg, og derfor ikke kan deltage i mødet i Borgerrepræsentationen, kan der indkaldes en stedfortræder for det pågældende medlem. Der kan også indkaldes en stedfortræder til møderne i Borgerrepræsentationen, hvis Borgerrepræsentationen har godkendt, at et medlem har lovligt forfald -  i daglig tale "orlov" - af mindst en måneds varighed.

Hvornår afholdes møderne i Borgerrepræsentationen?

Møderne i Borgerrepræsentationen afholdes ca. hver anden torsdag. Møderne er åbne for offentligheden, dog kan Borgerrepræsentationen behandle en sag for lukkede døre. Møderne starter som regel kl. 17.30, tjek dog mødeplanen.

Hvilke sager behandles i Borgerrepræsentationen og i udvalgene?

Under Borgerrepræsentationen ligger der 7 politiske udvalg. Formændene for disse udvalg har titel af borgmester, og de leder møderne i udvalgene. Overborgmesteren er formand for Økonomiudvalget. De politiske udvalg behandler sager inden for hver deres fagområde. Nederst på siden finder du et link til de politiske udvalg.

De overordnede sager skal derimod behandles i Borgerrepræsentationen, og sagerne skal som udgangspunkt forberedes ved udvalgbehandling. I Borgerrepræsentationen behandles derfor hovedsagelig sager, som forinden har været på dagsordenen i et eller flere af udvalgene. Medlemmerne kan også fremsætte medlemsforslag til behandling i Borgerrepræsentationen, og medlemmerne kan stille en forespørgsel til en fagborgmester. Forespørgsler skal besvares af fagborgmesteren på mødet i Borgerrepræsentationen, og her skal fagborgmesteren redegøre for det, som det pågældende medlem har bedt om. Her kan du læse mere om møderne i Borgerrepræsentationen.