Synliggør dine holdninger

Borgerpanelet er et tidssvarende redskab til at inddrage borgerne og spørge ind til deres holdninger. Det er ikke alle, der har tid til - eller mulighed for - at deltage i høringer og borgermøder, men ved hjælp af et borgerpanel bliver det muligt at nå ud til et større udvalg af borgere.

Hvordan fungerer borgerpanelet?

Et digitalt borgerpanel fungerer ligesom en almindelig meningsmåling, men i borgerpanelet er det blot de samme borgere, der bliver spurgt over flere gange. 

Afhængig af, hvor mange borgere, der tilmelder sig, vil det være muligt at sørge for, at der inviteres et bredt udvalg af forskellige borgere fra alle dele af byen, når der spørges om generelle forhold i kommunen. 

Det vil også være muligt at spørge ind til mere specifikke forhold, for eksempel målrettet en bestemt aldersgruppe.

Det er selvfølgelig ikke alle typer borgere, der får mulighed for at blive hørt via borgerpanelet – blandt andet vil en gruppe ældre borgere være afskåret fra at deltage på grund af manglende computerkundskaber – men resultaterne vil altid blive vægtet i forhold til repræsentativiteten. Desuden kommer borgerpanelet ikke til at medføre, at de allerede eksisterende spørgeundersøgelser, omkring for eksempel plejehjem, bliver stoppet.

Hvad bruges resultaterne til - nytter det noget?

En spørgeundersøgelse skal ikke betragtes som en folkeafstemning, men derimod som et supplement til kommunens andre initiativer for at styrke nærdemokratiet og dialogen mellem borger og kommune.

Vi kan derfor ikke love at resultaterne af undersøgelserne bliver fulgt til punkt og prikke, da kommunens strategier altid må afhænge af de samlede politiske vurderinger, men forvaltninger, lokaludvalg og andre aktører får i høj grad muligheden for at lodde stemningen blandt borgerne og tage resultaterne med i betragtning.

Resultaterne af de gennemførte undersøgelser vil i overvejende grad blive offentliggjort på vores hjemmeside