Hvem laver undersøgelsen?

Det er jeres sagsbehandler fra Borgercenter Handicap, der laver undersøgelsen. Sagsbehandleren taler med barnet og forældrene og indhenter oplysninger fra fx skole, dagtilbud, læge sundhedsplejerske, psykolog, offentlige myndigheder og andre relevante parter.

Hvad munder undersøgelsen ud i?

Undersøgelsen munder ud i en af følgende konklusioner:

  • Der er ikke grundlag for anbringelse eller forebyggende foranstaltninger
  • Der er grundlag for forebyggende foranstaltninger, fx kontaktperson, dagbehandling mv.
  • Der er grundlag for anbringelse uden for hjemmet

Hvis undersøgelsen viser, at der er brug for at sætte forebyggende foranstaltninger i gang eller at anbringe barnet uden for hjemmet, samarbejder sagsbehandleren med familien om at opstille en række mål for, hvad der skal ske i fremtiden.