1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

.....

Beslutning

Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2020

Mødet startede kl. 15.30 og sluttede kl. 16.45.

 

Fraværende med afbud:

Ingen.

 

Dagsorden:

Mødet blev afholdt som et videomøde.

 

Deltagerne var:

1. Overborgmester Frank Jensen (A)

2. Lars Weiss (A)

3. Jonas Bjørn Jensen (A)

4. Borgmester Jesper Christensen (A)

5. Borgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø)

6. Karina Vestergård Madsen (Ø)

7. Gyda Heding (Ø)

8. Borgmester Franciska Rosenkilde (Å)

9. Borgmester Mia Nyegaard (B)

10. Borgmester Sisse Marie Welling (F)

11. Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

12. Jakob Næsager (C)

13. Carl Christian Ebbesen (O)

 

Der blev lørdag den 28. marts 2020 udsendt en tillægsdagsorden indeholdende indstillingen: ”Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”.

Økonomiudvalget besluttede at behandle tillægsdagsordenen som nyt dagsordenspunkt 14. Det oprindelige dagsordenspunkt 14 om ”Meddelelser fra overborgmesteren” blev herefter dagsordenspunkt 15, osv.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt.