Mødedato
31-03-2020 15:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Økonomiforvaltningens investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2019-2020 (2020-0079617)

3

Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen 2019/2020 (2020-0019676)

4

Økonomiudvalgets regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 (2020-0005214)

5

Københavns Kommunes årsregnskab 2019 (2020-0061525)

6

Forlig om forsikringsdækning på sydhavnsskolen (FORTROLIG) (2020-0061174)

7

Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2020 (2020-0044098)

8

Tilpasning af buslinjer i Nordhavn ifm. åbningen af Nordhavnsmetroen (2020-0061544)

9

Afkald på tillægskøbesum som led i udviklingsplan for Tingbjerg (FORTROLIG) (2020-0020152)

10

Skybrudssikring og byrumsforbedringer i Karens Minde Aksen, Vesterbro/Kgs. Enghave (2019-0321885)

11

Håndtering af anbefalinger om coronavirus (2020-0060342)

12

Udmøntning af anlægsmidler til projekt Brobold (2019-0327925)

13

Forbedring af cykelforhold og skybrudssikring på Karlslundevej, Brønshøj-Husum (2019-0320631)

14

Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 (2020-0075050)

15

Meddelelser fra overborgmesteren

16

Eventuelt