Økonomimedarbejdere med flair for tal og databehandling til Borgercenter Børn og Unge

Brænder du for økonomistyring og regnskab, og motiveres du af at levere gode resultater i en politisk styret organisation?

Så er du måske den medarbejder, vi søger i vores økonomi- og digitaliseringsafdeling i Borgercenter Børn og Unge (BBU).
Vi søger medarbejdere til en fast stilling og et barselsvikariat i afdelingen.

Du vil blive en del af en engageret og ambitiøs afdeling med 17 kollegaer, der er forankret i en samlet stab på 60 medarbejdere.
Opgaverne i afdelingen vedrører økonomi, regnskab og databehandling på det udsatte børnefamilieområde i Københavns Kommune, der har et samlet budget på 1,3 mia. kr. Vi står for de overordnede budget- og afrapporteringsopgaver på myndigheds- og institutionsområdet, som vi løser i tæt samarbejde med vores seks børnefamilieenheder, syv institutionscentre og Socialforvaltningens centrale økonomikontor. Opgaverne er afvekslende, og der er gode muligheder for at udvikle sig.

Opgaver og resultater
Din opgave vil være at medvirke til budgetoverholdelse, prognosesikkerhed og udvikling på det udsatte børnefamilieområde gennem analyse, controlling og opfølgning.
Vi søger faglige profiler, der kan bidrage med stærke økonomi- og regnskabskompetencer til både økonomistyring og databehandling. Du skal bidrage til opgaverne i forhold til vores myndighedsenheder og institutionscentre i samarbejde med kollegaer i afdelingen/staben, decentrale ledere/økonomimedarbejdere.
Vi er i gang med implementering af et nyt økonomisystem (Kvantum) og varetager drifts- og udviklingsopgaver for en kompleks organisation i rivende udvikling, hvor fokus i afdelingen er på sikker drift og optimering af de styringsmæssige rammer.

Opgaveporteføljen for de nye medarbejdere vil blive fastlagt på baggrund af kompetencer, men kan bl.a. omfatte:

  • Budget, afrapportering og analyse på det udsatte børnefamilieområde
  • Regnskabsopfølgning på selvejende institutioner med driftsoverenskomster
  • Drift og opsætning af kontoplan for myndighedsenheder og institutionscentre i vores nye økonomisystem
  • Databehandling og udvikling af ledelsesinformation

Udover de faste opgaver skal du bidrage til udviklingsopgaverne på det udsatte børnefamilieområde fra et økonomisk perspektiv, herunder udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg i forbindelse med budgetforslag, implementering af udviklingsinitiativer og omlægninger af tilbud og indsatser på det udsatte børnefamilieområde.

Vores forventninger til dig
Afdelingen varetager både opgaver på myndighedsområdet og på institutionsområdet, og vores opgaver er komplekse i dybden og bredden. Vi forventer derfor, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye områder og selvstændigt søger de oplysninger og samarbejdspartnere, du skal bruge, for at kunne skabe resultater.
Vi forventer, du har en veludviklet analytisk sans og grundighed, der er afgørende for at sikre det gode resultat. Vi har brug for dygtige talknusere med øje for detaljen og evne til at formidle tal og fakta til andre faggrupper.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med store datamængder og udvikling af ledelsesinformation og har arbejdet med fx SAS, SPSS, Stata, R eller andre statistikprogrammer.
Stillingen indebærer samarbejde og koordinationsopgaver på tværs af flere organisatoriske enheder, hvorfor evner for kommunikation og erfaring med projektledelse eller tovholderfunktion for større processer vil være en fordel.

Vores arbejdsdag er præget af travlhed og deadlines, men der er altid plads til et godt grin. Du skal derfor trives med et højt arbejdstempo, og vi forventer også, at du bidrager til afdelingens og stabens sociale fællesskab.

Du har en akademisk uddannelse som fx cand.polit., cand.scient.pol. el. lign. og er daglig bruger af både Excel og Word.
Det er en fordel, hvis du har et par års erfaring med offentlig økonomistyring eller regnskab, men det er ikke et krav.

Vi kan tilbyde
Økonomi- og digitaliseringsafdelingen er del af en stab på i alt 60 medarbejdere med mange forskellige baggrunde, såsom økonomer, jurister, psykologer, sociologer mv. Vi lægger vægt på en uformel omgangstone og godt kollegialt sammenhold.

Om os
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for indsatsen overfor børn og unge under 18 år med sociale eller psykiske problemer. Vi arbejder for at skabe en positiv forandring for og med de børn, unge og deres familier i København, der har mest brug for hjælp. Som en del af Danmarks største socialforvaltning er det naturligt for os at have et højt fagligt ambitionsniveau.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.
Stillingerne er til besættelse den 1. august 2017 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte økonomichef Stine Humble på 4049 9938.

Ansøgning vedlægges CV.
Du må meget gerne anføre i ansøgningen, om du er interesseret i den faste stilling og/eller barselsvikariatet.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 19. juni 2017
Der afholdes ansættelsessamtaler den 22. og 23. juni.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.